Logotip

El logotip és un símbol que es fa servir per representar una institució, marca, persona o societat. Es caracteritza per estar compost d’imatges, símbols i lletres.

Logotip

Al voltant de l’any 1800 van començar a sorgir els primers logotips. Es tractaven de símbols i colors molt rudimentaris, però que pretenien servir d’identificador entre els propietaris i captar més atenció per part dels incipients compradors. Posteriorment, els logotips s’han anat adaptant a les diferents èpoques, i s’han convertit en una referència d’identificació per part de les empreses que representen.

Funcions del logotip

El logotip té com a objectiu la representació gràfica d’una companyia. S’utilitza per donar a conèixer i identificar l’empresa o institució per un ampli període de temps, de manera que els receptors associïn a aquesta empresa els productes o serveis oferts per aquesta. Si aconsegueixen això els serà més fàcil que es quedi a la ment del públic per facilitar les seves vendes.

Les empreses comuniquen i distingeixen els seus productes o serveis a través dels logotips; atorgant beneficis tant als responsables com als consumidors. Als primers els dóna un valor agregat als seus productes i serveis, mentre que als segons els indica qualitat o valor.

Característiques d’un logotip

Perquè un logotip tingui èxit ha de ser:

 • Senzill: Un logotip ha de ser fàcil de recordar. És recomanable evitar degradats i utilitzar una tipologia fàcilment reconeixible i un màxim de dos o tres colors.
 • Adaptable: amb l’arribada de les noves tecnologies, és important que un logotip s’adapti a qualsevol suport. S’ha d’adaptar a qualsevol mida per després passar-ho al suport que calgui.
 • Legible: Una de les característiques a tenir en compte és que es pugui llegir sense problemes. La llegibilitat és un aspecte fonamental. Quan se substitueixen lletres o s’hi incorporen degradats cal fer-ho de manera coherent amb el logotip que s’ha creat per a la marca.
 • Atemporal: Aquesta característica és molt important perquè les modes canvien de forma contínua. Per tant, tenir un logotip que romangui en el temps i el record del públic és molt rellevant.
 • Original: El logotip ha de ser únic i original com l’empresa que representa. Cal investigar els logotips del mercat a què pertany la firma per marcar diferència.

Exemples de logotips dèxit

Alguns exemples de logotips d’èxit són:

 1. Google: compleix tots els paràmetres anteriors. És un logotip fàcilment reconeixible, senzill i atemporal.
 2. Coca-cola: Tot i que ha anat evolucionant conserva la seva essència i disseny. Ha estat pràcticament igual des del seu origen l’any 1886.
 3. Carrefour: Aquest logo és la unió d’una paraula francesa i un símbol fàcilment reconeixible entre els usuaris.

Avantatges de tenir un logotip

Entre els avantatges de tenir un logotip destaquen:

 • És una part prioritària a la identitat corporativa de l’empresa.
 • Estableix les diferències entre empreses del mateix sector.
 • Permet als clients i usuaris familiaritzar-s’hi per retenir-lo a la seva ment.
 • Es pot convertir en una garantia de qualitat amb el temps. Si creix l’empresa i és reconeguda, el logo es posicionarà al mercat sobre els seus competidors.