Logística de distribució

La logística de distribució s’encarrega de gestionar tota la fase que va des que el producte està acabat fins que arriba al destinatari.

Logística de distribució

Bàsicament, la logística de distribució realitzar el procés necessari que fa possible que el producte final arribi a la destinació. La destinació pot ser una altra empresa, una botiga o el consumidor final.

És habitual limitar el concepte de logística de distribució al transport. Tot i que és cert que és una part fonamental de la distribució, no és l’única. És més, fins i tot és usual confondre el concepte de logística de distribució amb el de logística. De vegades es fa referència al terme logística com si només fos la part de distribució. La distribució és una part del tot.

Funcions de la logística de distribució

En funció de quin sigui el destinatari final daquesta fase, la logística tindrà unes característiques diferents. No obstant això, en general, la logística de distribució duu a terme les funcions següents:

Tipus i mida d’embalatge

A la logística d’aprovisionament, és la nostra empresa la que rep mercaderia dels proveïdors. En aquesta comanda exigim una sèrie de requisits com ara el cost, el termini i la qualitat.

Ara, a la fase de distribució, ens convertim en proveïdors dels nostres clients. Per això, té sentit tenir en compte tot el que ens exigiran. En aquesta línia, un dels requisits serà que arribi en bon estat. Per això, esdevé essencial que el tipus d’embalatge i la mida sigui adequat al producte.

Encara que la mida d’un cargol i un anell sigui semblant, podem imaginar que no té sentit embalar-los de la mateixa manera. Cada producte requereix unes necessitats diferents.

Vehicles en què es transporta

Pel que fa als embalatges i les seves característiques hem de pensar en el tipus de vehicles que transportaran la mercaderia. D’una banda estudiar la velocitat, la versatilitat i la mida dels transports. I, de l’altra, veure les característiques específiques de cadascú.

En aquest sentit, cal esmentar dos exemples. En el primer, suposem que transportarem gelats. No podem portar-los a qualsevol vehicle, el vehicle haurà d’integrar una cambra frigorífica. Al segon exemple, suposem que es tracta de roba. La nostra empresa és molt gran i portem la roba a un camió enorme. Tot i això, el camió enorme no el portarà directament a la botiga. Portarà aquesta roba a una nau i es transportarà en un altre tipus de vehicle.

Conèixer aspectes d’aquest tipus fa que la logística de distribució sigui molt necessària. Són detalls que semblen clars, però han d’estar degudament organitzats i gestionats.

Zones en què es distribueix

És de vital importància, entendre que depenent de les zones a què es distribueixi haurem de tenir en compte altres costos. Suposem que distribuïm fora de la nostra nació: hi ha aranzels? Si n’hi ha, quin cost suposen? Hi ha alguna possibilitat de reduir-los?

A més d’aquesta qüestió que és una entre tantes, n’hi ha moltes altres. Un detall important és la seguretat. Hi ha països on transportar joies comporta molt menys risc que en altres, on la probabilitat d’atracament és molt més gran.

Això ho hem de prevenir per evitar costos en aquest sentit.

La logística de distribució engloba moltes més qüestions. Però, en tot cas, ha de quedar clar que les tres funcions esmentades es relacionen entre si. Les decisions preses en una seran tingudes en compte en unes altres.