Evasió fiscal

L’evasió fiscal és una activitat il·lícita que consisteix a amagar béns o ingressos per pagar menys impostos.

Evasió fiscal

A l’evasió fiscal, el contribuent de manera conscient i voluntària intenta pagar menys impostos dels que li correspon. Aquesta activitat il·lícita pot portar greus conseqüències per a l’infractor com ara multes, la impossibilitat de fer certes activitats o penes de presó.

Elements que constitueixen evasió fiscal

Perquè es constitueixi la figura d’evasió cal verificar l’existència de tres elements fonamentals:

  1. Una persona obligada a pagar una certa suma d’impostos sobre les rendes, els salaris, les propietats, etc.
  2. Confirmeu que la persona ha dut a terme activitats destinades a pagar menys impostos.
  3. Les activitats realitzades per pagar menys impostos són il·legals i impliquen incomplir alguna llei o normativa.

Cal esmentar que les persones poden buscar escletxes per pagar menys impostos però, mentre aquestes activitats siguin legals no es considera que hi ha evasió.

Exemples de conducta d’evasió fiscal

Tot seguit descrivim alguns exemples de conductes d’evasió.

  • Ocultament d’ingressos: Per exemple declarar un salari menor del que un efectivament guanya.
  • Ocultament de béns: Consisteix a no declarar que un posseeix cases, terrenys, etc.
  • Augment il·lícit de despeses les deduïbles: Per exemple incloure despeses personals (dinars en restaurants o roba) com a despeses de l’activitat.
  • Adquisició de subvencions injustificades: Això és, obtenir subvencions sense complir els requisits.

Càstigs per evasió fiscal

Aquesta evasió està castigada i penada per la llei. Depenent de la quantia que s’hagi evadit, es pena amb multes (en diners), que depenen de la suma evadida, o, fins i tot en els casos més greus, amb penes de presó de fins a cinc anys.