Eurostat

Eurostat és el sistema estadístic de la Unió Europea encarregat de recopilar mesuraments de gran nombre de variables econòmiques des de les diferents oficines estadístiques dels països membres. D’aquesta manera s’integren en una única base de dades comuna.

Eurostat

L’Eurostat, nom més comú per a l’Oficina Europea d’Estadística, és un organisme que pertany a la Comissió Europea encarregat de centralitzar i gestionar les dades estadístiques de la Unió Europea. La seva evolució ha anat de la mà a la de l’actual Unió des del seu origen al segle passat.

Aquesta institució amb base a Luxemburg, és alhora útil a l’hora de donar cohesió i coherència a la metodologia estadística emprada pels països membres de la Unió. Així, l’Eurostat es consolida en les darreres dècades com una eina comunitària vital a l’hora de facilitar estadístiques europees de diverses categories.

Quins tipus de dades ofereix Eurostat?

Les dades que recull Eurostat responen a la necessitat per part de les autoritats europees de tenir elements de comparacions numèriques entre les diferents regions. Els temes principals de mesura són els següents:

 • Estadístiques generals i regionals .
 • Economia i finances .
 • Població i condicions socials .
 • Indústria, comerç i serveis .
 • Agricultura i pesca .
 • Comerç exterior .
 • Transports .
 • Ambient i energia .

Funcionament de l’Eurostat

El funcionament bàsic de l’Eurostat es caracteritza per la integració de les diferents institucions o oficines estadístiques dels membres comunitaris. Aquest conglomerat conforma la base del Sistema Estadístic Europeu (SEE), que garanteix la coherència en la metodologia comuna de les dades obtingudes.

L’organigrama directiu de l’Eurostat parteix d’una llista de set adreces depenent de l’activitat o l’àmbit de treball.

Organigrama Eurostat Els temes principals sobre els quals es dóna llum estadística en aquest organisme serien els comportaments dels índexs de preus, les ràtios de creixement econòmic, l’evolució de la taxa d’atur dels diferents països de la Unió Europea i molts altres.

Les bases de dades recopilades tenen caràcter gratuït, públic i de lliure accés a través de diferents mitjans. Per exemple, mitjançant publicacions escrites regularment en forma de plans, informes anuals o altres recursos electrònics.

Funcions principals de l’Eurostat

Aquesta institució s’encarrega de la recopilació i estructuració de molt diversos tipus de dades en els diferents mesuraments realitzats als països membres. D’aquesta manera, tant aquests territoris com els òrgans de govern comunitaris basen les seves polítiques econòmiques en aquesta informació. D’aquesta manera s’ocupa de:

 • Conformar un marc estadístic comú per a tots els membres de la Unió Europea: Eurostat s’encarrega d’oferir un marc estadístic per a tots els membres. A més, també ho fa per a les principals institucions a nivell comunitari, especialment la Comissió Europea.
 • Oferir aquestes bases de dades de manera pública i transparent: Una de les missions d’Eurostat és oferir una base de dades pública i fiable. No només les institucions, sinó qualsevol tipus d’usuari.
 • Base de dades per al Banc Central Europeu (BCE): Per prendre decisions de política monetària de forma correcta calen dades. El BCE es nodreix de les dades d’Eurostat per saber cap on ha de dirigir la política monetària. És a dir, si heu de fer una política monetària expansiva o una política monetària restrictiva.
 • Comparar regions o països: Derivada de la primera funció, hi ha la de comparar diferents economies. És a dir, oferir un marc estadístic comú permet comparar amb molta més fiabilitat els indicadors econòmics de diferents països.