Eurosistema

L’Eurosistema és una organització formada pel Banc Central Europeu (BCE) i pels Bancs Centrals Nacionals dels estats membres de la Unió Europea que han adoptat com a moneda comuna l’euro.

Eurosistema

Realment, l’Eurosistema actua com una entitat “virtual” ja que no té personalitat jurídica i els seus òrgans rectors són els del Banc Central Europeu.

En principi, el SEBC és el que aspira a convertir-se en l’autoritat monetària de la UE. Tot i això, a l’hora d’abordar una política monetària comuna només pot afectar aquells països que hagin integrat l’euro. Per això, es va crear el terme transitori d’Eurosistema fins que tots els països de la UE decideixin canviar la moneda nacional per l’euro.

Pel que fa al Banc Central Europeu, és el responsable de la política monetària de la UE i té personalitat jurídica pròpia. Pel que fa als bancs centrals nacionals, també tenen personalitat jurídica pròpia i desenvolupen funcions amb caràcter independent a més de complir els objectius de l’Eurosistema.

Cal aclarir la diferència entre Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) i Eurosistema. Tots dos incorporen el Banc Central Europeu però, per una banda, el SEBC inclou tant els bancs centrals nacionals que hagin adoptat l’euro com a moneda comuna com els que no. Mentrestant, l’Eurosistema únicament inclou els bancs centrals dels estats membres que hagin adoptat l’euro com a moneda comuna. En aquest sentit, l’Eurosistema seria un subgrup del Sistema Europeu de Bancs Centrals.

Funcions de l’Eurosistema

Al Tractat de la Unió Europea (TUE), es parla dels objectius del SEBC. S’estableix com a funció principal el manteniment de l’estabilitat dels preus de la zona euro. És a dir, controlar la inflació protegint així el valor de l?euro. A més a més, s’estableixen funcions de suport a les polítiques generals de la Unió.

A la pràctica, és l’Eurosistema el que duu a terme totes aquestes funcions. El TUE fa referència al SEBC ja que inicialment es comptava que tots els països incorporarien la moneda euro. Tot i això, aquesta situació no s’ha produït encara i les funcions que actualment desenvolupa l’Eurosistema són les següents:

 • Definició i execució de la política monetària única.
 • Realització d’operacions de canvi de divises d’acord amb la política canviària establerta.
 • Gestió de les reserves oficials en moneda estrangera dels països de la zona euro.
 • Emissió de bitllets de banc de la zona de l’euro.
 • Contribució al bon funcionament del sistema de pagaments.

Realment, el Banc Central Europeu té la missió de garantir el compliment de totes aquestes funcions atribuïdes, inicialment, al SEBC. S’ha intentat externalitzar les activitats per poder establir sinergies i evitar duplicar tasques. A més, una coordinació correcta entre bancs centrals nacionals i Banc Central Europeu afavoreix la consecució d’objectius.

Composició de l’Eurosistema

La composició de l’Eurosistema és la següent:

 • Banc Central Europeu.
 • 19 bancs nacionals que sí que han incorporat l’euro com a moneda única dels països següents:
  • Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya (Banc d’Espanya), Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos i Portugal.

Estructura de l’Eurosistema

L’Eurosistema no posseeix òrgans rectors propis sinó que està dirigit pels òrgans de govern del Banc Central Europeu:

 • Consell de govern
 • Comitè Executiu
 • Consell General