Eurollibor

L’Eurollibor és la taxa d’interès interbancari a què els principals bancs establerts a Londres es presten euros entre si, en un termini determinat. La taxa d’interès de l’Eurollibor es presenta en euros i no en lliures.

Eurollibor

En definitiva, l’Eurollibor es pot considerar el Libor de l’Euro. El Libor és la taxa bancària diària que es basa en els tipus d’interès a què els bancs britànics es presten els diners al mercat interbancari. Principalment, es fa servir com a referència per als contractes de l’Euromercat formalitzats abans de la creació de l’euro, encara que aquest ús no és exclusiu.

Característiques de l’Eurollibor

Les principals característiques de l’Eurollibor són les següents:

  • Àmbit daplicació. Aquest indicador té la seva utilitat en territori britànic, principalment entre els grans bancs londinencs.
  • La taxa dinterès ve expressada en euros.
  • El termini sobre el qual es calcula l’Eurollibor és variable: la cotització es pot referir des d’un dia fins a dotze mesos.
  • És publicat per la British Bankers Association (BBA), també denominada com Panell de Bancs que inclou a 16 entitats financeres triades dentre les cotitzades en el Mercat de Londres.
  • S’aplica com a referència per als contractes intracomunitaris (és a dir, entre el Regne Unit i un altre país de la zona euro) que es van formalitzar abans de la creació de l’euro.
  • Es pot considerar un altre mesurador de la lliura respecte a l’euro.

Càlcul de l’Eurollibor

El seu càlcul és molt similar al del Libor. Com hem comentat anteriorment, es basa en la cotització de 16 entitats financeres triades per la BBA en un període de 1 dia fins a 12 mesos (en funció de l’Eurollibor que es vulgui obtenir). S’eliminen el 25% de les millors i de les pitjors cotitzacions i l’Eurollibor s’obté per la mitjana aritmètica del 50% de cotitzacions restants.

Diferències amb l’Euribor

L’Euribor és el tipus d’interès a què els bancs de la Zona Euro es presten els diners entre ells. Les diferències principals amb l’Eurollibor són les següents:

  • El nombre d’entitats financeres usades per al càlcul : A l’Eurollibor s’usen 16 entitats financeres designades per la BBA que cotitzen al Mercat de Londres. Tot i això, a l’Euribor s’usen 50 entitats financeres tant de països de la zona Euro com de països de fora de la zona Euro. En definitiva, l’Euribor mostra més nombre i varietat d’entitats financeres.
  • La metodologia per al càlcul dels índexs és molt similar en tots dos: A l’Euribor s’eliminen al 15% de les pitjors i de les millors cotitzacions, ia l’Eurollibor, al 25%.
  • L’Eurolibor és publicat per la British Bankers Association mentre que l’Euribor es publica pel Bridge Telerate.

Al marge de les diferències tècniques, l’Euribor és un índex de referència més utilitzat que l’Eurollibor. Aquest últim només té veritable funcionalitat al Mercat de Londres, i només en situacions molt concretes, ja que per a la majoria dels casos es fa servir l’índex del Libor.