Eurodòlar

L’eurodòlar és tot dipòsit en dòlars fora de territori nord-americà. Aquests diners no estan sota la jurisdicció de la Reserva Federal dels Estats Units, entitat que dirigeix ​​la política monetària d’aquell país.

Eurodòlar

Els eurodòlars representen elevades sumes de diners arreu del món perquè el dòlar és la principal moneda de reserva. És a dir, és el mitjà de canvi més utilitzat en les transaccions internacionals.

Per aquesta raó, a nivell global, els grans inversors i empresaris dedicats al comerç exterior necessiten estalviar i/o finançar-se a la divisa nord-americana.

Origen de l’eurodòlar

L’origen de terme eurodòlar no està relacionat amb l’euro, sinó amb la guerra freda. Després de la segona guerra mundial, es van començar a constituir dipòsits en dòlars a bancs europeus, principalment per part d’inversors xinesos i soviètics.

Aquests homes de negocis cercaven estalviar en una moneda estable com la nord-americana. Tot i això, temien que els seus comptes en el sistema bancari nord-americà fossin confiscats. Això, com a represàlia davant accions hostils dels seus governs com la invasió de la Unió Soviètica a Hongria el 1956.

Contractes a futur d’eurodòlars

Els contractes a futur d’eurodòlars es comercialitzen al Chicago Mercantile Exchange (CME). Són transaccions on avui els bancs fixen la taxa d’interès per a un préstec que es concretarà en un període posterior.

Cal ressaltar que els contractes a futur d’eurodòlars representen una eina valuosa per als inversors perquè els permet protegir-se de les variacions en els tipus d’interès.

Per exemple, vegem el cas d’un contracte futur d’eurodòlars per US$ 10.000. Suposem que el tipus d’interès mensual és avui al gener en 0,8% i s’acorda una taxa d’1% per a un préstec que es concedirà a l’abril.

Si el tipus d’interès es dispara en tres mesos per sobre de l’1%, el deutor va adquirir el finançament a un cost menor. Tot i això, si la taxa cau sota l’1%, el negoci serà rendible per al creditor perquè rebrà més interessos.