Euríbor

L’euríbor és el tipus d’interès a què els bancs de la zona de l’euro es presten els diners entre ells. El nom prové d’European InterBank Offered Rate, o en castellà, «tipus europeu d’oferta interbancària» .

Euríbor

Si una persona o una empresa va al banc a demanar prestat, a qui demana el banc prestat? molt fàcil, a altres bancs. Aquest tipus de transaccions s’anomenen transaccions interbancàries (entre bancs). A més, de la mateixa manera que quan demanem un préstec ens cobren un interès, als bancs (quan demanen altres bancs) també els demanen un interès. Aquest interès es denomina euríbor.

No és només un tipus d’interès sinó que, a més, és un índex que es calcula utilitzant com a referència els tipus d’interès de les transaccions entre els bancs europeus principals mitjançant dipòsits interbancaris. Els bancs usen diferents tipus d’interès segons el termini al qual es presten diners (vegeu l’estructura temporal de tipus d’interès -ETTI-), per tant es pot parlar d’euríbor a una setmana, un mes o un any.

Depèn en gran mesura del tipus d’interès establert pel Banc Central Europeu (BCE), ja que aquest és el tipus d’interès a què presta el BCE als bancs mitjançant les subhastes.

Com es calcula l’euríbor

És impossible calcular l’euríbor pels nostres medis. Per calcular-ho hauríem de tenir totes les dades de les operacions interbancàries que es creuen en el termini de referència. Per exemple, per calcular l’euríbor a 3 mesos, necessitaríem totes les transaccions interbancàries que tenen com a referència aquest termini. Ara bé, que no ho puguem calcular, no treu que no sapiguem com es calcula. És a dir, si tinguéssim les dades podríem calcular l’euríbor. La metodologia la descriu l’Institut Europeu de Mercats Monetaris (EMMI). Segons els seus informes, l’euríbor es calcula de la manera següent:

  1. Es creuen totes les transaccions interbancàries. Es tenen en compte les transaccions respectives a cada venciment. Per exemple, per calcular l’euríbor a 3 mesos, es tenen en compte totes les transaccions amb un termini de venciment de 3 mesos.
  2. S’eliminen el 15% d’operacions amb tipus d’interès més elevats i el 15% de transaccions amb tipus d’interès més baixos.
  3. Amb les dades restants, es fa una mitjana del tipus d’interès a què s’han intercanviat les diferents quantitats a aquest venciment.

Fent els tres passos anteriors, podríem calcular l’euríbor.

Relació de l’euríbor amb les hipoteques

Quan sentim parlar de l’euríbor, sempre pensem en què pagarem d’interessos sobre la hipoteca que ens han concedit. Per començar, quan els bancs calculen els interessos d’una hipoteca poden triar entre fer servir un tipus d’interès:

  • Fix : Es manté al llarg de tota la vida de la hipoteca.
  • Variable : Se’n revisa el valor periòdicament, per adaptar el seu valor a l’estat actual de l’economia. Generalment es fa servir algun índex econòmic com l’euríbor o el líbor.

Quan els bancs a Espanya decideixen concedir un préstec hipotecari, solen utilitzar l’euríbor a un any com a referència, i li solen afegir un diferencial per calcular l’interès que hi carregaran (per exemple, 50 punts diferencials sobre l’euríbor, és a dir, que els interessos seran l’interès de l’euríbor + 0,5%).