Euratom

Euratom és un organisme públic europeu, que s’encarrega de coordinar els programes de recerca sobre energia nuclear.

Euratom

Centrant-se especialment en l’energia nuclear, Euratom planteja les diferents estratègies d’explotació energètica i de recerca sobre recursos d’obtenció d’aquesta naturalesa.

Aquesta organització europea s’adreça a la gestió i suport jurídic de les accions energètiques a Europa. Tot i així, des del seu naixement, aquesta s’ha dirigit especialment a l’àmbit de les energies no renovables.

En termes de rellevància continental, Euratom va suposar uns dels més destacats avenços esdevinguts després dels Tractats de Roma.

En aquest sentit, com a antecedent clar es podria identificar la creació de la CECA.

Origen, història i rellevància d’Euratom

Tot i que no depèn de manera directa de la Unió Europea, té els mateixos membres, i està governada per les mateixes institucions que la UE.

Fundada per mitjà de la promulgació d’un tractat a l’any 1957, la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica va contribuir a impulsar les relacions entre diferents territoris europeus.

Amb la creació d’altres organitzacions plurinacionals parelles i contemporànies, el naixement d’Euratom va suposar la cohesió d’estratègies en matèria nuclear dels països del Vell Continent.

Al costat de la consolidació progressiva de la Unió Europea, va sufocar institucionalment la inestabilitat sociopolítica existent en plena Guerra Freda.

Responsabilitat institucional d’Euratom

Les principals característiques d’aquesta organització passen pels punts següents a destacar:

  • Gestió nuclear comunitària : Al costat de la Comissió Europea i el Centre Comú de Recerca, s’ocupa d’aquest desenvolupament i vigilància energètica.
  • Programació específica i de cohesió europea : Seguint el punt anterior, aquesta institució s’encarrega de vigilar el control de residus de producció nuclear, així com els factors de seguretat necessaris en aquesta indústria.
  • Estructura i marc jurídic concret : Tota actuació per part d’Euratom compta amb suport legal procedent de l’àmbit legal comunitari.

Tot això va derivar, des del seu naixement, a la creació i la millora d’un mercat comú, amb una especialització molt marcada en l’energia nuclear.

Això va portar a la necessitat de desenvolupar, entre estats membres, el comerç de components nuclears. Pas seguit seria la investigació comuna per al desenvolupament d’aquesta indústria energètica.

Vies de treball d’Euratom

Després de la seva creació i fins als nostres dies, Euratom es consolida com a principal responsable de les competències energètiques a Europa.

Per això, el foment de la indústria nuclear resultant de la fi de la II Guerra Mundial i en vies de creixement econòmic va ser una de les bases plantejades des del començament.

Així, l’activitat genèrica d’Euratom passa per dues vies principals:

  • Treball documental i disciplina de recerca : En camps com el nuclear (obtenció d’energia tant mitjançant fissió com fusió) i la responsabilitat productiva sobre radioactivitat provocada.
  • Actuació institucional convergent Aquesta institució actua amb altres òrgans de Govern a nivell europeu en models d’intervenció conjunta. Això, mitjançant estratègies comunes amb la Unió Europea.