Divisa

Una divisa és tota moneda estrangera, és a dir, monedes oficials diferents de la moneda legal al propi país.

Divisa

Mentrestant, la moneda local és la moneda de referència d’un país, la moneda local i oficial d’un territori. Es considera divisa totes aquelles monedes diferents de les del país dorigen.

El significat de divisa

També cal diferenciar entre divisa i moneda. Mentre que la segona fa referència al conjunt de metalls i paper, que són els que es consideren diners en metàl·lic, la divisa fa referència al terme nominatiu de la moneda d’un altre país. Al final d‟aquest article, ampliarem l‟explicació sobre la diferència entre moneda i divisa.

En un món globalitzat on hi ha multitud de països i sistemes monetaris fent transaccions, és habitual trobar-se amb empreses i Estats que tenen diverses divises per poder comercialitzar. En el cas d’Europa, hi ha una unió monetària, és a dir, una mateixa divisa per a un conjunt de països.

Quin és el valor duna divisa?

Les divises són considerades un actiu, ja que són diners d’altres països i tenen un valor. Aquest valor s’aconsegueix cotitzant o marcant un valor fix per un estat o organització. Als mercats de divises, cada dia es realitzen transaccions de compra i venda de divises en funció de l’interès que tingui per a un subjecte aquesta moneda, per la qual cosa és habitual que fluctuïn, que canviïn de valor.

Igual que la borsa, l’interès o el desinterès per una moneda fa que s’apreciï o es depreciï. Si volem comercialitzar amb la Xina o tenim inversions als Estats Units, haurem d’adquirir iuans o dòlars respectivament, i el volum de compra i venda determina el valor d’una divisa respecte a una altra.

Relació entre divisa i tipus de canvi

Cada divisa té un valor concret respecte a una altra, relació que es coneix com a tipus de canvi. La relació pot ser directa (per exemple, per a un europeu, saber quants euros són 1 pes colombià) o indirecta (a quants pesos colombians equival un euro).

Diferència entre moneda i divisa

Un dubte habitual pel que fa als conceptes de moneda i divisa és sobre la diferència entre moneda i divisa. Tot i que són conceptes molt similars el seu significat es pot diferenciar, segons els dos punts següents.

  • Quan ens referim als diners físics, utilitzem la paraula moneda (o bitllet). Per exemple, podem canviar una moneda de 2 euros per dos d’un euro. Al contrari, quan fem referència als diners electrònics, acostumem a utilitzar el concepte de divisa.
  • Una altra diferència rau que el concepte de divisa s’utilitza per fer referència a una moneda estrangera, mentre que el de moneda és un concepte més general. Això no obstant, és habitual utilitzar com a sinònim de moneda estrangera el concepte de divisa estrangera.