Diners bancaris

Els diners bancaris són aquells diners dipositats per les persones als bancs en forma de diferents productes bancaris, principalment dipòsits.

Diners bancaris

Els diners bancaris no inclouen els efectius en circulació però sí els diners líquids en mans del públic que estan dipositats en comptes amb disponibilitat immediata i dipòsits bancaris.

Importància dels diners bancaris

Els diners mantinguts en dipòsits a la vista permet als bancs concedir préstecs utilitzant els dipòsits dels seus clients, cosa que fa augmentar la quantitat de diners existents a l’economia.

Els diners bancaris permeten als bancs crear més diners pel fet que les persones que tenen comptes corrents no retiren els seus dipòsits simultàniament i, al seu torn, als bancs se’ls obliga a mantenir com a coeficient només una fracció del total dels dipòsits. Com que aquest comportament és el mateix en tots els clients, els bancs poden estimar quant és el capital mínim amb què sempre poden disposar.

Coeficient legal de reserva dels diners bancaris

El Banc Central determina aquest percentatge. És a dir, la proporció dels dipòsits del públic que les entitats financeres han de guardar en forma d’actius líquids (efectiu en caixa o reserves al Banc Central) per poder atendre les retirades d’efectiu.

L’import total de diners bancaris generats per les entitats financeres ve determinat pel Multiplicador dels diners bancaris:

Multiplicador monetari
Multiplicador monetari

On ‘c’ és el coeficient de caixa.

Exemple de creació de diners bancaris

Imaginem-nos que un banc rep un dipòsit d’un client de 5.000 euros. Part d’aquests diners els deixaran en caixa per atendre possibles retirades de fons (suposem que 500 euros) i la resta els destinaran a concedir crèdits (4.500 euros).

Part de limport daquests crèdits torna a les entitats financeres en forma de nous dipòsits bancaris.

Per exemple, l?empresa que ha rebut el crèdit de 4.500 euros l?utilitza per comprar un cotxe. El venedor rep els diners d’aquesta venda i els ingressa al vostre compte corrent.

El banc amb què treballa aquest venedor té un nou dipòsit de 4.500 euros i igual que en el cas anterior en deixarà una part en caixa (per exemple, 450 euros) i utilitzarà la resta (4.050 euros) en la concessió de nous crèdits .

Veiem que un dipòsit inicial de 5.000 euros ha posat en marxa un mecanisme que ha fet que els dipòsits sumin ja 9.500 euros (els 5.000 inicials i els 4.500 de la segona operació). I el procés es continua repetint.

En definitiva, l’operatòria de les entitats financeres porta a multiplicar el valor dels dipòsits (creen diners bancaris).