Diferència entre tipus de canvi nominal i real

La diferència entre tipus de canvi nominal i real és que el primer no té en compte el nivell de preus i el segon sí que ho té en compte.

Diferència entre tipus de canvi nominal i real

Per veure la diferència entre tipus de canvi nominal i real veurem la definició de cadascun:

  • Tipus de canvi nominal: El tipus de canvi nominal és la cotització d’una divisa davant d’una altra als mercats financers.
  • Tipus de canvi real: El tipus de canvi real és el poder adquisitiu de la nostra moneda a lestranger.

Per saber més sobre la diferència entre nominal i real, pots accedir al següent enllaç:

Diferència entre nominal i real

Per veure la diferència entre tipus de canvi nominal i real , veurem com passar d’una magnitud a una altra. A més, ho explicarem amb exemples.

Passar de tipus de canvi nominal a tipus de canvi real

Per passar de tipus de canvi nominal a tipus de canvi real , tan sols hem d’aplicar la fórmula següent:

Tipus De Canvi Real Fórmula

On cada incògnita significa:

TCR: És el tipus de canvi real.

TCN: És el tipus de canvi nominal.

Pe: Nivell de preus al país estranger.

Pn: Nivell de preus al país nacional.

Exemple de tipus de canvi nominal a tipus de canvi real

Tenim un tipus de canvi nominal de 30 pesos per dòlar. L’índex de preus al país estranger és de 300 dòlars. Al país nacional l’índex de preus és de 6000 pesos.

Exemple 1 Tipus de canvi real

Per comprar al país estranger el que s’hi compra amb un dòlar, necessitem 1,5 vegades més pesos. Si al país estranger el preu del cafè és d’un dòlar i nosaltres tenim pesos, caldrà desemborsar 1,5 vegades més l’equivalent en pesos. És a dir, 45 pesos. O en altres termes, per obtenir 2 tasses de cafè al país A, haurem d’oferir 3 tasses de cafè nacionals.

Passar de tipus de canvi real a tipus de canvi nominal

Anem amb l’operació contrària. Ara el nostre objectiu és, a partir del tipus de canvi real , obtenir el tipus de canvi nominal . Matemàticament és un procés molt senzill. L’únic que hem de fer és aclarir l’equació. A continuació tenim el desenvolupament matemàtic:

Passar De Tipus De Canvi Real A Tipus De Canvi Nominal

Exemple tipus de canvi real a tipus de canvi nominal

Per il·lustrar-ho amb més facilitat, seguirem amb l’exemple anterior. Tenim un tipus de canvi real (TCR) de 1,5, els preus estrangers (Pe) són de 300 dòlars i els preus nacionals (Pn) de 6000 pesos.

Exemple Passar De Tipus De Canvi Real A Tipus De Canvi Nominal

Com podem observar, si agafem les mateixes dades, el tipus de canvi nominal (TCN) és el mateix. L’únic que hem fet és aclarir les incògnites.

Amb aquests dos exemples, esperem que hagi quedat clara la diferència entre tipus de canvi nominal i real .