Diferència entre Estat i Govern

La diferència entre Estat i Govern és que el segon forma part del primer. És a dir, el Govern, juntament amb la població i el territori, és una part de l’Estat.

Diferència entre Estat i Govern

A la quotidianitat de la vida diària, els conceptes d’Estat i Govern tendeixen a confondre’s amb freqüència.

La idea de l’article, per tant, és facilitar al lector unes idees generals sobre què és l’Estat, així com sobre què és el Govern. Permetent-li la diferenciació dels dos conceptes, així com la responsabilitat que recau sobre tots dos ens.

Per això, primer de tot i abans de continuar, hem de saber què és Estat i què és Govern.

Què és un Estat?

Un Estat s’entén com el conjunt d’institucions públiques que té un país determinat. Aquestes s’encarreguen de regular totes les activitats que s’hi produeixen, controlant tota l’activitat que es genera al país. En aquest sentit, es defineix com una organització política. Però remarcant aspectes fonamentals com el seu caràcter atemporal, romanent independentment del Govern que es trobe al poder. L’Estat, val a dir, és una organització que actua de forma independent, seguint una sèrie de regles i lleis.

L’Estat es compon de tres elements fonamentals: la població, el territori i el Govern.

Així, aquest gaudeix de sobirania, en mans del poble. Així com lautonomia interna que ho defineix.

Característiques d’un estat

L’Estat presenta una sèrie de característiques que regeixen els principis que ha de seguir un Estat per definir-se com a tal:

 • Té caràcter atemporal, independentment del Govern.
 • Té un Govern que el gestiona i dirigeix.
 • Posseeix un territori, així com població que gaudeix de sobirania.
 • S’organitza mitjançant organitzacions que regulen l’activitat.
 • Té una sèrie de drets i obligacions a terreny internacional.
 • És subjecte del dret internacional públic.
 • És reconegut i manté relacions amb altres Estats.

Quins tipus dEstat hi ha?

L’Estat, igual que el Govern, es pot presentar de manera diferent. Les principals formes en què es pot presentar un Estat són:

 • Estat Federal Estant el poder dividit entre diferents autonomies de llarg a llarg del territori.
 • Estat Unitari : Estant el poder centralitzat, en un mateix poder polític que compta amb tot el poder.

Què és un Govern?

Un Govern és un conjunt d¿institucions i individus que, havent arribat al poder per una via determinada, s¿encarreguen d¿administrar i dirigir un Estat. A més, el Govern n’és un dels elements constitutius, juntament amb la població i el territori. Així, cada Estat ha d’estar proveït d’un Govern, que s’encarregui, a més de representar-lo, de gestionar-lo i dirigir-lo.

El Govern, seguint aquesta línia, ha de vetllar perquè es garanteixi la sobirania a les mans del poble, així com l’autonomia interna que aquest presenta.

Característiques d’un govern

Les característiques principals a destacar d’un Govern són:

 • És de caràcter temporal.
 • Al costat del territori i de la població, és un dels elements constitutius de l’Estat.
 • El Govern manifesta la sobirania del poble.
 • Pot estar reconegut o no per altres Estats.
 • S?encarrega de gestionar i dirigir l?Estat.
 • És conformada per persones i institucions que s’encarreguen de gestionar l’Estat, així com de representar-lo.
 • Es pot presentar de diverses maneres: democràtic, dictadura, monarquia.

Quins tipus de govern hi ha?

Les principals formes en què es pot presentar un Govern són:

 • Monarquia És el Monarca qui ostenta el poder i dirigeix ​​l’Estat, com a cap d’Estat.
 • Democràcia La sobirania recau al poble, que és el que tria quin Govern vol que el representi.
 • Dictadura : Quan el poder recau sobre una o diverses persones. Amb un govern dictatorial, els drets del poble són suprimits.
 • Anarquisme : Absència o falta de Govern.
 • Oligarquia : Governa un grup de pocs.

Principals diferències entre Estat i Govern

Així, a la taula següent es mostren les principals diferències que presenten Govern i Estat:

Govern Estat
Fa marxada de l’Estat Es conforma per govern, territori i poble
És de caràcter temporal És de caràcter atemporal
Pot estar reconegut o no Està reconegut per altres estats
És el conjunt de persones que gestionen i dirigeixen les institucions Són les institucions que, juntament amb el Govern, conformen el que es coneix com a Estat