Diferència entre denominació i raó social

En aquest article explicarem la diferència entre denominació social i raó social, dos conceptes molt semblants però no idèntics.

Diferència entre denominació i raó social

El nom legal d’una empresa és essencial i és present a tots els documents legals. És clar que en llenguatge jurídic, per fer referència al nom de l’empresa, s’utilitzen els conceptes de denominació social o raó social. Tot i això, no són sinònim i, per tant, és lògic preguntar-se quina és la diferència entre denominació i raó social.

Diferència entre raó social i denominació social

La diferència principal rau en el tipus de nom que adquireix l’empresa. Així, la raó social fa referència a aquelles empreses que adopten com a nom legal, els noms i els cognoms d’un o diversos socis. Per part seva, quan parlem de denominació social estem parlant d’un nom imaginari.

En aquest sentit, perquè una societat, almenys segons la Llei de Societats d’Espanya, pugui adoptar un nom del tipus raó social ha de ser una societat comanditària simple o per accions. Per exemple, podrien adoptar com a raó social: «Lòpez i germans».

Per la seva banda, la denominació social fa referència a les societats limitades i societats anònimes, les quals han de portar al final del nom inventat o imaginari un SL o un SA. Per exemple, un nom podria ser: Empresalandia SL

En definitiva, la diferència entre raó social i denominació social es troba principalment en el nom adoptat i, alhora, en el tipus de societat que el pot portar.