Diferència entre comptabilitat i finances

La diferència entre comptabilitat i finances és una qüestió jeràrquica. Mentre la comptabilitat s’encarrega de la recopilació de dades econòmiques, les finances se centren en la presa de decisions basant-les.

Diferència entre comptabilitat i finances

Si bé, col·loquialment, solen emprar-se aquests conceptes indistintament, la teoria econòmica concep cadascun d’ells com a matèries independents.

No obstant això, ambdues disciplines s’han d’utilitzar de manera coherent, de manera que sigui possible fer projectes i inversions beneficioses des del punt de vista financer.

S’han de recolzar en dades contrastades i arguments comptables.

Diferència entre comptabilitat i finances en termes denfocament

La naturalesa dels dos camps econòmics estableix la principal diferència entre aquests. Almenys en termes del seu enfocament o aplicació a la realitat.

Per definició, la comptabilitat és una branca metodològica de leconomia, basada en lextracció dinformació mitjançant dades. Alhora, és emprada per al dia a dia d’una organització i la seva organització pressupostària.

Per la seva banda, el concepte de finances engloba diferents tasques de gestió i execució de projectes a empreses o institucions.

Acció financera davant d’acció comptable

Les aplicacions teòriques i tècniques de les ciències, tant comptables com financeres, estableixen també diferències clares entre aquestes matèries.

Dit això, s’assumeix un principi de jerarquia mitjançant el qual la tasca comptable serveix, la majoria d’ocasions, com a base de dades per a la presa de decisions.

En aquest sentit, la direcció i la gestió de les organitzacions (la tasca financera estaria entre aquests deures) s’ha de basar en dades objectives a l’hora de definir plans i estratègies.

La comptabilitat financera com a branca específica

En el context de la comptabilitat aplicada, hi ha la modalitat de la comptabilitat financera.

Assumeix la sistematització de dades sobre activitats o situació econòmica en un moment donat duna empresa.

En aquest sentit, es tracta d’una aplicació específica de les tasques comptables a la consecució i la comunicació d’informació rellevant: ja sigui per als gestors interns i prenedors de decisions, com per a possibles inversors externs.

Altres aspectes a tenir en compte

A la majoria de pimes, les tasques comptables i financeres solen ser exercides pels mateixos professionals. Això situa la separació d’aquestes matèries majorment en grans organitzacions amb plantilles definides i amb més nivell d’especialització.

Tot i significar-se conceptualment en àmbits separats, la quotidianitat econòmica i empresarial requereix de la constant interrelació de comptabilitat i finances.

En aquest sentit, la retroalimentació creada entre les dues vies permet la gestió més eficient i pròspera en un negoci en particular.