Pacte de Toledo

El Pacte de Toledo és un consens assolit entre els partits polítics d’Espanya, la finalitat dels quals és l’estudi de tots els problemes que afecten … Read more

Pacte comisori

El pacte comisori és una clàusula contractual que estipulen expressament les parts d‟un contracte i permet resoldre aquest acord automàticament sense necessitat de procés judicial … Read more

Pacte Andino

El Pacte Andino és un acord, signat entre diversos països de Llatinoamèrica, que té com a fi la integració i la cooperació econòmica i social … Read more

Packaging

El packaging o empaquetat és un conjunt d’activitats centrades en la preparació de productes per a l’emmagatzematge, la distribució i la venda final. En màrqueting, … Read more

Pacifisme

El pacifisme és el corrent de pensament que defensa que els conflictes, ja sigui entre persones o grups, s’han de resoldre de manera pacífica; sense … Read more

Overnight

El terme overnight fa referència al termini que pot tenir una operació financera; en concret, overnight implica un termini o una vida d’un dia. Als … Read more

Output

L’output és el conjunt de béns i serveis que obté una empresa o indústria en combinar diferents factors de producció. En altres paraules, el terme … Read more

Outplacement

L’outplacement és un servei de suport que ofereix l’empresa a treballadors que decideix acomiadar. D’aquesta manera, aquestes persones que perden el seu lloc laboral reben … Read more

Outlier

Un outlier és una observació anormal i extrema en una mostra estadística o sèrie temporal de dades que pot afectar potencialment l’estimació dels paràmetres del … Read more

Outbound màrqueting

L’ outbound màrqueting és un mètode directe de màrqueting en línia per mostrar el producte al consumidor i intentar promoure’n la venda. El contingut és … Read more