Data valor

La data valor d’una operació financera és la data en què se’n produirà la liquidació, és a dir, la data en què té lloc la … Read more

Data de venciment

La data de venciment és l’any, mes, dia i hora límit per complir una obligació contractual. El concepte de data de venciment és freqüentment utilitzat … Read more

Data d’exercici

La data dexercici té relació amb les opcions financeres i es refereix al dia en què el comprador de lopció té el dret dexercitar-la. La … Read more

Data comptable

La data comptable és la data en què es fa un seient comptable de qualsevol tipus al llibre diari d’una empresa. Aquesta data reflecteix quan … Read more

Fayolisme

El faiolisme és un marc teòric que ha servit de base per a les ciències administratives contemporànies. El seu creador va ser l’enginyer de mines … Read more

Faxing

El concepte faxing és l’acció de l’enviament de faxos de manera múltiple per comunicar ofertes, publicitat, missatges, comunicats oficials, entre d’altres. Un fax és un … Read more

Fases del blanqueig de capitals

El blanqueig de capitals està compost per tres fases ben diferenciades: col·locació, encobriment i integració. Aquestes fases es poden dur a terme conjuntament o de … Read more

FAO

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) és un organisme dependent de l’ONU que té com a finalitat acabar amb la … Read more

Fannie Mae (FNMA)

La Fannie Mae és una institució hipotecària nord-americana encarregada de garantir préstecs assequibles i garantits, per afavorir així l’accés a l’habitatge en propietat als Estats … Read more

Family office

Un family office és una empresa de caràcter privada que es crea amb la intenció de gestionar el patrimoni d’una família i assegurar-ne la continuïtat … Read more

Manca de liquiditat

La manca de liquiditat es dóna quan una empresa o una persona física no tenen capacitat per complir les obligacions financeres. És una situació força … Read more