Crowdfunding

El crowdfunding o micromecenatge és una forma de finançament que consisteix a fer servir el capital de nombrosos individus a través de petites aportacions.

Crowdfunding

El crowdfunding ajuda petites empreses a aconseguir finançament més enllà del que puguin aportar bancs, amics i familiars. S’utilitza com a font de finançament per a projectes molt diversos, des de campanyes polítiques o empresarials fins a projectes musicals o artístics (aconseguir diners per filmar pel·lícules o curts).

Normalment es fa servir per finançar nous projectes. Les plataformes de crowdfunding permeten que persones arreu del món puguin oferir diners a persones o empreses.

Origen del crowdfunding

Tot i que és un fenomen relativament recent, el crowdfunding porta des de finals del segle XX desenvolupant-se per assolir el nivell que coneixem.

L’origen del crowdfunding modern es remunta a l’any 1997. En aquell any, una banda de música va aconseguir diners a través d’aquesta via per finançar-ne la gira. A partir d’això es va desenvolupar la primera plataforma de crowdfunding a la història d’internet.

ArtistShare va néixer l’any 2000 amb la idea que fossin els fans dels artistes els que financessin les seves noves creacions. Tal va ser el seu èxit que Bloomberg News va promocionar la seva bona feina i va lloar el seu model de negoci.

Tot i això, no seria fins a l’any 2006 fins que s’encunyés el terme crowdfunding per part de Michael Sullivan. Tot seguit, l’impuls d’aquest tipus de finançament va créixer progressivament i el 2008 es va fundar una nova plataforma de crowdfunfing: Indiegogo. I només un any més tard va néixer Kickstarters, una altra plataforma dedicada a facilitar el creixement dels artistes.

Això sí, el punt d’inflexió va tenir lloc l’any 2012 amb el llançament de Fundable, la primera plataforma de crowdfunding dedicada als emprenedors.

Des d’aleshores, el mercat no ha parat de créixer i la mida ja supera els 15.000 milions de dòlars.

Com funciona el crowdfunding?

Aquesta xarxa de finançament normalment és en línia, permetent arribar a un gran nombre de persones, que a través de donacions econòmiques aconsegueixen finançar un projecte. En alguns casos, les persones que aporten els diners ho fan de manera desinteressada, simplement per la satisfacció d’ajudar algú en la consecució d’un projecte. Tot i això, en altres casos, els mecenes poden exigir una certa recompensa, com pugui ser una menció digital, ser els primers a gaudir del servei ofert o obtenir un producte personalitzat, entre d’altres. En aquesta primera tipologia de crowdfunding (per donació o recompensa) els diners aportats no es recuperen.

No obstant això, hi ha un segon grup en què el capital aportat suposa una inversió, ja sigui a través de rebre un percentatge de l’empresa a través d’accions de l’empresa creada (equity crowdfunding), amb el cobrament dels dividends corresponents. Els diners a portats per l’inversor passaran a formar part del capital social de l’empresa. L’altre grup on el capital aportat es recupera és mitjançant la devolució del préstec amb interessos (crowdlending), on l’inversor actua com a prestador, en aquest cas l’empresa inclourà els diners del crowdlending al seu passiu. Més avall veurem tot tipus de crowdfunding.

El crowdfunding permet la posada en marxa i el desenvolupament d’un negoci gràcies a les relativament petites inversions aportades per un gran nombre de persones, quan és difícil accedir a altres formes de finançament o tenen costos molt elevats.

La idea és que, davant les dificultats per aconseguir un préstec bancari que permeti posar en marxa una iniciativa, cada cop més emprenedors recorren a aquesta via de finançament servint-se d’Internet per organitzar-se i posar-se en contacte amb les persones disposades a donar-los suport econòmic. Si bé és cert que el també conegut com a micromecenatge existia de forma prèvia, l’era digital ha establert les bases del seu èxit, facilitant la creació i multiplicació de plataformes de crowdfunding.

Fases als projectes de crowdfunding

Les fases principals a la majoria de formes de crowdfunding són les següents:

 • L’ emprenedor envia el projecte: S’envia el projecte o idea a la plataforma i s’opta com a candidat per al finançament.
 • Valoració del projecte: La plataforma valora el projecte i els tipus de crowdfunding possibles.
 • Publicació: Es publica a la plataforma el projecte en què es deixa un període de temps en què la gent hi pot invertir, mitjançant els diferents tipus de crowdfunding definits per al projecte.
 • Tancament del projecte: És el moment en què finalitza el termini establert, es tanca el projecte i es comprova el finançament obtingut.

Tipus de crowdfunding

Hi ha cinc principals sistemes de crowdfunding en funció de la recompensa que obtenen els participants en participar en el projecte:

 • En forma daccions o participacions de la societat: El participant passa a ser un soci de lempresa.
 • Cap recompensa: Es tracta simplement una donació, aportacions de les quals no se n’espera un benefici a canvi.
 • Préstecs o crowdlending : El participant obté un tipus d’interès pels diners prestats, actua com si fos un prestador.
 • Royalties: S’obté una part simbòlica dels beneficis.
 • Recompensa : S’obté un altre tipus de recompensa acordada, com ara un regal, un bé o servei del projecte.

Plataformes de crowdfunding

Al voltant del món, hi ha moltes plataformes de crowdfunding. No obstant això, hem de prestar especial atenció als aspectes següents:

 • Plataforma autoritzada : Atès que hi ha moltes estafes en línia amb aquest tipus de plataformes, hem d’assegurar-nos que la plataforma està degudament autoritzada per l’organisme regulador. D’aquesta manera, aconseguirem que els nostres diners estiguin segurs.
 • Conèixer les lleis que regulen el crowdfunding a cada zona geogràfica : La legislació canvien a cada país, per la qual cosa no és estrany trobar-nos amb tractaments jurídics diferents a diversos països.
 • Fiscalitat La supervisió dels organismes tributaris és molt important, per la qual cosa hem d’estar atents a la fiscalitat d’aquest tipus de finançament als beneficis que obtenim com a inversors d’aquest tipus de projectes.

Plataformes de crowdfunding en espanyol

Algunes de les plataformes de crowdfunding més destacades i populars a Espanya són les següents:

 • Verkami.
 • GoFundMe.
 • Teaming.
 • Llança’ns.
 • Migranodearena.org
 • Ulule.
 • Degoteig.
 • Fas falta donacions.
 • iHelp.
 • Kukumiku.

Avantatges i desavantatges del crowdfunding

Com tot, el crowdfunding té els seus avantatges i desavantatges. Entre els principals avantatges destaquen els següents:

 • Accés més fàcil a finançament per part de l’emprenedor.
 • Oportunitat de validar el model de negoci amb menys recursos i ràpidament.
 • Possibilitat d’aconseguir seguidors fidels al projecte des del començament.
 • Control sobre el propi projecte.
 • Oportunitat per oferir projectes relacionats amb diferents temes.
 • Des del punt de vista de linversor, oportunitat dinvertir en projectes amb grans creixements.
 • Es pot invertir en projectes de crowdfunding des de molt pocs diners.
 • Un tracte més proper entre inversor i emprenedor.

En contrast, els seus desavantatges principals són els següents:

 • Com que està disponible a internet, la teva idea de negoci pot ser copiada i imitada per altres persones.
 • Atès que és un sector en creixement i relativament nou, encara falten mecanismes que evitin les estafes i assegurin que el flux de capital és eficient.
 • Per norma habitual, si no s’assoleix l’objectiu de la campanya, els diners acumulats no seran rebuts per la persona que proposa el projecte.