Criptomoneda

La criptomoneda o criptodivisa és un tipus de moneda digital que utilitza la criptografia per proporcionar un sistema de pagament segur. Aquestes tècniques de xifratge serveixen per regular la generació d’unitats monetàries i verificar la transferència de fons. No necessiten un banc central o una altra institució que les controli.

Criptomoneda

Les criptomonedes són un tipus de moneda digital, que són aquelles que no existeixen de forma física, però que serveixen com a moneda d’intercanvi, permetent transaccions instantànies a través d’Internet i sense importar-ne les fronteres. Altres tipus de moneda digital són les monedes virtuals (normalment controlada pels desenvolupadors), diners electrònics i cupons dInternet.

L’any 2009 va aparèixer la primera criptomoneda completament descentralitzada, el Bitcoin, que va ser creat per Satoshi Nakamoto juntament amb el programari que el sustenta (blockchain). A dia d’avui no se sap qui és darrere del nom del creador. L’aparició del bitcoin va ser tan innovadora que els termes de criptomoneda i Bitcoin es fonen en un de sol i és indistint parlar d’un o altre.

En els nostres dies, han aparegut més criptomonedes basades en la pionera Bitcoin, que es coneixen com a altcoins.

Criptomoneda 1

Origen de les criptomonedes

A través de la història, hi ha hagut múltiples mitjans dintercanvi de béns i serveis. Tots han anat patint evolucions i canvis o, directament, han desaparegut. És el cas del bescanvi o la utilització de materials preciosos, els quals van deixar pas al sistema que fins ara ha funcionat, els bitllets i monedes.

No obstant això, en una època on la tecnologia cada dia guanya més i més terreny, cal un mitjà d’intercanvi més ajustat als temps: la criptomoneda.

Arran del moviment cypherpunk als anys 80, va sorgir la criptomoneda. Aquest art defensava l’ús estès d’escriure amb claus secretes que només podria entendre qui les sabés desxifrar.

Una dècada després, David Chaun crea Digicash per proporcionar un sistema centralitzat de diners electrònics que permetia transaccions més segures i anònimes. En el mateix període, Adam Black proposa Hashcash, un sistema per controlar el correu brossa i els atacs de denegació de servei.

Tot i que no seria fins al 2009 quan sorgís el Bitcoin, la primera criptomoneda completament descentralitzada.

Característiques d’una criptomoneda

Les principals característiques de les criptomonedes són:

 • Criptografia: Utilitzen tècniques de xifratge per fer cobraments i pagaments segurs.
 • Descentralització: No necessiten ser controlades per cap institució.
 • No hi ha possibilitat de falsificació o duplicació: Un sistema criptogràfic protegeix els usuaris.
 • No hi ha intermediaris: Contacte directe persona a persona.
 • Les transaccions són irreversibles: Un cop s’efectuï el pagament, no hi ha possibilitat de cancel·lació.
 • Es poden intercanviar per altres divises.
 • Privadesa d’ús: No cal revelar la teva identitat en fer negocis.

Avantatges i desavantatges de les criptomonedes

Els avantatges principals que caracteritzen la criptomoneda són:

 • Baixos costos de transacció, com a conseqüència de la no presència d’intermediaris.
 • Seguretat, ja que cada moneda pertany només al seu amo.
 • Transparència, ja que les transaccions s’incorporen a un registre d’accés lliure.
 • S’acumula en un espai ínfim com és un USB.

Per la seva banda, els desavantatges són:

 • Volatilitat dels preus.
 • Manca d’acceptació actual per algunes empreses.
 • En no necessitar un regulador com el Govern o el Banc Central i proporcionar privadesa poden ser utilitzades per a transaccions il·legals.