Costos històrics

Els costos històrics són els costos en què s’ha incorregut al llarg del temps en un procés de fabricació o de prestació de serveis.

Costos històrics

Aquests costos s’obtenen bé al final del període econòmic o bé al final de diversos cicles de fabricació que conformin un únic període. En aquest cas ens referim a ‘període’ com un any.

Avantatges i desavantatges dels costos històrics

El seu principal avantatge consisteix a registrar els costos un període darrere l’altre per realitzar anàlisis retrospectives, de manera que es podrà estudiar si el volum, l’eficiència i els costos que hi han participat han evolucionat positivament o negativament.

Amb això present, es podran establir objectius o metes de forma objectiva en funció d’estadístiques passades, per la qual cosa serà més fàcil saber en quins moments de l’any o del procés de fabricació es requerirà més liquiditat, matèries primeres o mà d’obra.

L’únic desavantatge notable en l’ús de la informació històrica dels costos és que l’anàlisi ha d’estar molt ben explicada i detallada, ja que cal tenir en compte aspectes clau com l’evolució del valor de la moneda (inflació, deflació o estanflació) i la situació econòmica i social del període (moments de crisi, expansió o estancament).

Exemple de costos històrics

Per entendre millor el concepte, s’exposaran diversos exemples de costos històrics:

  • Subministraments daigua i electricitat utilitzats durant el procés de fabricació de pots de plàstic al llarg dun any.
  • Mà d´obra dedicada a la fabricació d´automòbils en una cadena de muntatge durant un any sencer.
  • Benzina utilitzada per un conductor de taxi durant un any.
  • Dietes remunerades a un executiu d?una empresa durant un any per viatges al?estranger.
  • Comissions generades per un conjunt d’empleats en prestar serveis professionals en nom de l’empresa durant un any.

Cal destacar que si bé s’ha utilitzat l’any com a unitat principal de mesura, també és possible adaptar els costos històrics a semestres, trimestres o qualsevol altra unitat de mesura. Aquest tipus de canvis pot suposar que sigui més útil a l’hora d’analitzar l’activitat de l’empresa.