Costos enfonsats

Els costos enfonsats són els costos en què ja s’ha incorregut i no es podran recuperar en el futur. Inclouen el temps, els diners o altres recursos que es van gastar en un projecte, inversió o una altra activitat i que no es podran recuperar.

Costos enfonsats

Una regla important pel que fa als costos enfonsats és que aquests no s’han de tenir en compte en les decisions econòmiques d’inversió. Això, ja que corresponen al passat i el que és rellevant és avaluar les oportunitats de guanys futurs.

Està relacionat amb el cost d’oportunitat, perquè els costos enfonsats són els costos que hem assumit en triar una alternativa. Si encara estem a temps d’escollir l’altra alternativa no importa els costos (enfonsats) en què haguem incorregut quan vam escollir la primera, perquè ja estan gastats i convé mirar endavant i aprofitar el temps.

Per exemple, suposem que entre dues alternatives, anar al cinema o anar al parc a gaudir un dia assolellat, escollim anar al cinema. Però passada mitja hora la pel·lícula no ens agrada gens. Per tant, aquests costos són el cost de lentrada al cinema. Si ens volem tornar a plantejar si sortir del cinema i anar al parc, no hem de tenir en compte el cost de l’entrada al cinema, perquè ja ho hem pagat i no el recuperarem.

Exemple de costos enfonsats en una empresa

Suposeu que una empresa desitja llançar un nou producte per a això ha encarregat un estudi de mercat el cost del qual és 5.000 euros. A més, ha contractat un dissenyador per fer un model del producte a petita escala, això ha costat 8.000 euros més. A això cal afegir-hi el temps, la investigació i el model a escala, que van demorar 6 mesos a realitzar-se.

Un cop obtingut l’estudi de mercat i el model, l’empresa no està convençuda que el producte sigui exitós. Quina decisió ha de prendre? com influeixen els costos enfonsats?

La primera cosa que cal reconèixer que les despeses realitzades (13.000 euros) són costos enfonsats, no es recuperaran i per tant no han d’influir en la decisió sobre el producte. Encara que hi hagi la pressió de voler recuperar els diners gastats això no ha dinterferir en lavaluació sobre la inversió és bona o no.

Molts empresaris cauen en aquest error, en voler recuperar els costos enfonsats continuen invertint en projectes que no són rendibles.