Consciència de classe

La consciència de classe és, segons el marxisme, un element amb què compten els individus són conscients de pertànyer a una determinada classe social i poden actuar socialment en conseqüència en defensa dels seus interessos.

Consciència de classe

La consciència de classe és un postulat propi de l’estudi marxista de l’economia i de la societat que dóna a l’individu, el qual atorga a l’individu proletari l’eina per organitzar-se en una classe obrera proletària i combatre l’explotació patida per part de la classe burgesa capitalista.

Segons aquest suposat comunista i marxista, la consciència de classe evita l’alienació de l’individu. Ja que aquest és capaç d’entendre la seva situació d’obrer oprimit i pot actuar en conseqüència revelant-se.

D’aquesta manera, gràcies a aquesta consciència de classe, qualsevol persona té la possibilitat de reconèixer-se com a part d’una determinada jerarquia socioeconòmica. Segons el marxisme, això passa en dues formes:

  • S’és integrant de la classe burgesa i capitalista propietària dels mitjans de producció estatals
  • O és part de la classe obrera o proletariat.

Possibilitats obertes per la consciència de classe

Entendre que hi ha una relació antagònica i oposada entre burgesia i proletariat és la idea primordial per donar lloc a la consciència de classe. Per contra i com es va indicar abans, existiria alienació de la societat si no fos possible establir aquesta diferenciació entre classe burgesa i proletària en el dia a dia.

D’aquesta manera, la classe obrera té, segons els fonamentats de Karl Marx, l’obligació de reconèixer-se com a tal i tendir cap a la lluita de classes i, com a resultat final, la dictadura del proletariat.

En aquest sentit, es pot definir que la consciència de classe és la base de la posterior revolució obrera per part del proletariat. Això és així perquè el primer pas per això és evitar l’alienació i obtenir un acte reconeixement o autoafirmació com a classe oprimida pel sistema capitalista.