Comunitat del Carib (CARICOM)

CARICOM és una comunitat de països del Carib que promou el procés d’integració entre els Estats Membres.

Comunitat del Carib (CARICOM)

Aquesta comunitat va ser creada el 4 de juliol de 1973, mitjançant la signatura del Tractat de Chaguaramas. Els Estats fundadors d’aquesta comunitat van ser:

 • Antiga i Barbuda
 • Les Bahames
 • Barbats
 • Belize
 • Dominica
 • Granada
 • Guyana
 • Jamaica
 • Montserrat
 • Saint Kitts i Nevis
 • Santa Llúcia
 • Sant Vicenç i les Grenadines
 • Suriname
 • Trinitat i Tobago.

Estructura del CARICOM

La comunitat està regida per dos Òrgans principals: La Conferència de Caps de Govern i el Consell de Ministres de la Comunitat. Aquests són les màximes instàncies de l’ens. D’altra banda, aquests seran assistits per Òrgans de menor jerarquia:

 • Consell de Finances i Planificació.
 • Consell de Comerç i Desenvolupament Econòmic.
 • Consell de Relacions Exteriors i Comunitàries.
 • Consell de Desenvolupament Humà i Social.

Aquests són els Òrgans de presa de decisions de lorganització. També, en formen part els comitès següents, a càrrec dels Òrgans auxiliars:

 • Comitè d’Afers Jurídics.
 • Comitè de Pressupost.
 • Comitè de Governadors del Banc Central.
 • Comitè d’ambaixadors.

Finalment, el Tractat de Chaguaramas també contempla altres institucions com a part de l’estructura organitzativa de l’ens. Principalment sota la figura d’agències tècniques especialitzades.

Objectius del CARICOM

L’objectiu principal de la comunitat és la promoció de la integració regional, tant econòmica com a política. Promovent la cooperació del bloc en àmbits de polítiques públiques fins i tot en educació.

De manera més detallada, els objectius específics del CARICOM són:

 • Millorar la qualitat de vida i les normes de feina.
 • Assolir la plena ocupació de la mà d’obra.
 • Assolir el desenvolupament econòmic i la convergència accelerats.
 • Promoure l’expansió del comerç i les relacions econòmiques amb tercers Estats.
 • Assolir nivells més elevats de competitivitat internacional.
 • Aconseguir la consecució d’un poder multiplicador i efectivitat econòmics més gran dels Estats Membres en les seves relacions amb Estats tercers, grups d’Estats i entitats de qualsevol classe.
 • Major coordinació de les polítiques exteriors i de les polítiques econòmiques (exteriors) dels estats membres.
 • Generar una cooperació funcional més gran, en matèria tecnològica, social i cultural.

Finalment, aquests objectius planegen ser assolits sota els principis de no-discriminació per motius de nacionalitat. Element de gran importància per a aquests països. Cal sumar-hi el compromís dels Estats Membres per adoptar les mesures emanades del bloc. Això, a favor del creixement conjunt de la regió.

Finançament del CARICOM

Al Tractat de Chaguaramas s’estableix la creació del Fons de Desenvolupament de la Comunitat. Aquest fons, amb aportacions –en principi– dels estats membres, serà l’encarregat d’atorgar el finançament. Tot i això, també s’estableix que el Fons podrà acceptar subvencions d’entitats dels sectors públic i privat. Tant dels estats membres com d’altres entitats externes a la Comunitat.