Comunicació verbal

La comunicació verbal és aquella en què es fan servir les paraules. El missatge que es transmet s’articula i expressa a través de la comunicació oral o escrita.

Comunicació verbal

La comunicació verbal sorgeix de la necessitat de comunicar-se. Els nostres ancestres necessitaven crear codis de comunicació quan estaven immersos a la batalla per sobreviure.

En aquella època, les manifestacions de comunicació es basaven en gestos, xiscles, mímica, cosa que a poc a poc, va anar constituint altres tipus de llenguatge.

Arran d’això, va anar apareixent el llenguatge verbal, i també manifestacions com les pintures per comunicar-se mitjançant aquests mètodes.

El llenguatge oral comença a ser present en evolucionar lhome de lèpoca de la prehistòria.

Tipus de comunicació verbal

Hi ha dos tipus:

 • Comunicació escrita : S’utilitzen les paraules mitjançant l’ús d’escrits mitjançant la representació de signes en paper.
 • Comunicació oral En aquest cas es manifesta aquest tipus de comunicació a través de les paraules parlades.

Característiques de la comunicació verbal

Aquestes són les principals:

 • Els missatges orals són efímers, a diferència de la comunicació escrita. S’obliden abans, i no romanen de la mateixa manera en el temps.
 • És espontània, ja que pot sorgir a través d’una conversa entre dos interlocutors, sense que hi hagi res preconcebut.
 • Hi ha una interacció entre els individus que mantenen una conversa.
 • És de caràcter immediat en el temps.
 • El canal auditiu s’utilitza en el procés.
 • Hi poden haver variacions depenent del context cultural.
 • Es poden fer servir moviments i gestos que s’associen a les paraules que s’estan posant de manifest.

Exemples de comunicació verbal

Aquests són alguns exemples de la comunicació verbal, referent als dos tipus, comunicació oral i escrita:

 • Una conversa.
 • Un correu electrònic.
 • Una trucada telefònica.
 • Un xiulet.
 • Un llibre digital, o en format de paper.
 • L´escriptura d´una carta.
 • Un crit.

Diferències entre comunicació verbal i no verbal

Aquestes són les diferències:

 • La comunicació verbal s’expressa a través de les paraules o l’escriptura. De manera que s’utilitza el llenguatge escrit, o oral perquè es pugui dur a terme.
 • La comunicació no verbal és aquella que es duu a terme sense utilitzar cap mena de paraula escrita, ni oral, sinó que s’utilitzen gestos, sons, o fins i tot imatges, però s’exclou tot allò que té a veure amb la comunicació verbal.