Comunicació organitzacional

La comunicació organitzacional és un procés de transmissió de la cultura organitzacional a les persones, mitjançant accions que promouen l’horitzontalitat, l’ètica i l’excel·lència.

Comunicació organitzacional

Les empreses en el passat veien la comunicació com a element annex a l’estratègia i que es comunicava quan els processos havien culminat. En podrien ser exemple, el llançament d’un nou producte, una aliança important, una fita important, accions de responsabilitat social empresarial. En general, fets puntuals.

La comunicació s‟ha transformat en un element present en tot el procés de producció i que es fomenta en accions diàries d‟implementació de l‟estratègia.

Comunicació interna

Espais compartits, metodologies de treball col·laboratives o també anomenats co-work són un element de comunicació que reemplaça la divisió física de les dependències d’una empresa.

Aquests espais serveixen perquè els col·laboradors intercanviïn idees a tots els nivells, ja sigui entre parells, com també, cap a les seves prefectures amb l’ànim d’incorporar les seves aportacions, suggeriments i experiència professional a les accions futures.

Participació en la presa de decisions

Una de les coses que demana la generació anomenada “millennials” és tenir espai per lliurar la seva opinió i projectar-se professionalment. Això ha fet que les empreses siguin més dinàmiques en la seva relació amb els empleats, obligant a generar plans de carrera a l’interior de l’organització de manera de convertir la feina en un desafiament.

Comunicació en aspectes domèstics

Les organitzacions que posen la comunicació com a centre de la seva estratègia el materialitzen fins i tot en accions domèstiques; com compartir el casino i que així puguin compartir en una taula el gerent amb un empleat de nivell més baix durant el dinar. Aquestes instàncies enriqueixen alhora les relacions laborals i es converteixen en oportunitats d’intercanvi de coneixements entre actors de l’organització.

La repercussió de la comunicació interna a la reputació de l’empresa

A Xile es va donar conèixer durant juny de 2019, que una empresa de propietat de Liberty Latin America, implementaria un post natal de 8 setmanes per als pares de la seva companyia xilena, convertint-la a la primera empresa al país amb un benefici d’aquestes característiques per a els homes que són pares.

La mesura va generar cobertura mediàtica, perquè en aquest país el post natal legal per a pares és de només 5 dies.

Aquesta acció busca brindar als seus empleats la confiança per projectar-se en família a l’interior de l’empresa, cosa que a llarg termini probablement repercutirà en els nivells d’acompliment de la companyia, sota un efecte de seguretat i motivació.

En síntesi, la comunicació organitzacional és una interfície imprescindible per comunicar els objectius i els processos. Comença com una pràctica on l’organització es coneix a si mateixa, per prendre personalitat pròpia a través d’accions, costums i valors que es promouen dia a dia.

Els beneficis de la comunicació organitzacional no són immediats, per la qual cosa és fonamental creure-hi, tal com es creu en una inversió.

Els actius principals són les persones, que transmeten aquestes creences i pràctiques, millorant la gestió i sostenibilitat de la companyia.

Finalment, una pregunta base per començar a dissenyar l’estratègia de comunicació organitzacional és com vull que parlin de la meva organització els col·laboradors que hi treballen?