Comunicació no verbal

La comunicació no verbal és un procés de comunicació que es manifesta mitjançant gestos, expressions o moviments corporals. El llenguatge corporal és clau a lhora de dur a terme la comunicació no verbal.

Comunicació no verbal

La comunicació no verbal té com a objectiu transmetre un missatge a través de gestos, expressions facials o determinades postures.

En aquest tipus de comunicació no hi té cabuda la comunicació verbal, sinó que es basa en el llenguatge corporal.

No és tasca senzilla expressar allò que no es pot parlar pel que manejar amb facilitat la comunicació no verbal es pot considerar una gran habilitat. Una gran habilitat especialment valorada als departaments de vendes.

Un gest, una mirada o una postura determinada poden transmetre moltíssima informació sobre allò que una persona pensa o sent en aquell moment. La comunicació no verbal és un procés de comunicació inconscient de vegades.

Característiques de la comunicació no verbal

La comunicació no verbal es considera que transmet molta més informació que no pas la comunicació verbal. Aquesta és la importància de la comunicació no verbal que segons les dades estimades, la primera suposa un 65% i la segona un 35% del que transmetem.

Aquestes són les principals característiques d’aquest tipus de comunicació:

  • Hi predominen les expressions: Les expressions facials i els gestos denoten l’estat en què es troba una persona, així com la seva aparença. Per exemple, si algú està deprimit es podrà endevinar veient el seu rostre probablement i potser no tingui ganes d’arreglar-se, vagi descuidat i sense parar esment a la seva aparença.
  • La importància de la comunicació no verbal: És molt més reveladora que la comunicació verbal perquè moltes vegades no es pot dissimular i controlar. Per exemple, en una discussió encara que es controli el to de les paraules que es fan servir, els gestos i els moviments corporals poden expressar el contrari. D’aquí rau l’alt percentatge que se’l designa quant a la importància.
  • Sempre és present: Sempre es manifesta, fins i tot a través del silenci. Aquest darrer també pot ser una resposta.

Elements de la comunicació no verbal

Aquests són els tipus de comunicació no verbal que més destaquen:

  • Postures: Indiquen com se sent algú i són molt aclaridores per saber l’estat en què es troba.
  • Expressions: Les expressions facials són un termòmetre ideal per saber si algú està trist, feliç o deprimit.
  • Gestos: Solen estar molt presents quan es manté una conversa i van sorgint a mesura que es van intercanviant informacions amb els diferents interlocutors. Per exemple, gestos de sorpresa davant d’una notícia o de pesadum són habituals i denoten el que sent aquesta persona en un moment concret.
  • Aparença: Està molt relacionada amb l’estat d’ànim on es troba una persona i cal tenir-la en compte quan parlem de comunicació no verbal. Gràcies a ella podem conèixer l’edat d’algú, l’origen o el sexe.

Exemple de comunicació no verbal

Com hem esmentat anteriorment, la comunicació no verbal és molt valorada dins dels departaments de vendes. Un bon venedor no només destaca pel que diu, sinó també pel que transmet el seu cos.

Un bon venedor es mostra segur de si mateix, simpàtic, somriu i es mostra amable. Els gestos, la manera de comportar-se i fins i tot la manera de mirar els clients, poden suposar una gran diferència a l’hora de vendre.