Comunicació en línia

La comunicació en línia és aquella que es duu a terme a través dels mitjans socials i les diferents plataformes que existeixen a Internet. Aquesta comunicació sol ser bidireccional perquè permet que l’emissor i el receptor puguin intercanviar opinions sobre els missatges que es posen de manifest.

Comunicació en línia

Hi ha diferents tipus de comunicació, entre ells, la comunicació en línia. Es tracta d’una comunicació que es dóna al món en línia, a través de les xarxes socials i plataformes que el componen.

Amb el boom de les noves tecnologies i l’arribada d’Internet, la comunicació en línia té una gran importància a la societat.

No només serveix perquè empreses i clients es comuniquin entre ells a través del món en línia, sinó que els mateixos usuaris la utilitzen per posar en comú informacions i dades d’interès.

Les empreses s’han adonat que la majoria de la població és a Internet i per això han establert les bases per tenir presència al sector digital i poder comunicar-se amb els seus clients de manera eficaç.

Per què serveix la comunicació en línia?

Té una sèrie d’utilitats molt destacades. Aquestes són les principals:

  • Permet que es puguin comunicar persones sense importar el lloc on es trobin.
  • L’intercanvi d’informació i dades és bidireccional o fins i tot pot arribar a ser multidireccional depenent del canal en línia utilitzat i els missatges.
  • El cost per fer aquest tipus de comunicació és molt baix. Suposa una bona manera de comunicar-se a un cost escàs.
  • L’accés a la informació és immediat. Permet que es puguin conèixer notícies i esdeveniments de qualsevol part del món.
  • La comunicació es pot donar en temps real o diferit. Els diferents mitjans i plataformes permeten les dues opcions.
  • Facilita l’accés a l’aprenentatge i permet apropar-se a temes d’interès.
  • Les empreses s’han adonat del gran potencial que hi ha a Internet i tenen presència a les diferents plataformes que existeixen amb l’objectiu de millorar la comunicació amb els clients i la resta d’usuaris.

Exemples de comunicació en línia

La comunicació en línia té com a objectiu l’intercanvi d’informació a través dels mitjans digitals i les diferents plataformes que hi ha al món digital.

Una xerrada a través de videoconferència, enviar un missatge utilitzant el correu electrònic com a mitjà de comunicació, o conversar a través d’un xat en temps real, són alguns exemples de la posada en pràctica de la comunicació en línia.

Les empreses també habiliten a les seves pàgines mètodes per comunicar-se amb els seus clients. Això, a través de la implantació de formularis, correus electrònics o la posada en marxa destratègies com el email màrqueting. Tot això amb l’objectiu de potenciar la comunicació en línia de manera efectiva.