Capital inicial

El capital inicial és el fons de diners necessari que una empresa pugui iniciar les operacions. Amb aquests recursos, podreu adquirir els actius i realitzar tots els tràmits obligatoris per començar la vostra activitat.

Capital inicial

És a dir, el capital inicial és aquell amb què s’adquireixen els equips i les instal·lacions necessàries perquè la companyia pugui desenvolupar el seu producte o servei. A més, la signatura ha d’obtenir les llicències o els permisos corresponents.

El capital inicial pot tindre dos tipus de fonts, el capital propi dels accionistes o els fons de tercers. Aquests darrers es poden captar sol·licitant un crèdit bancari, emetent bons, amb subvencions del govern, rebent suport d’inversors àngels, o fins i tot recorrent a eines més modernes com el crowdfunding. Aquesta darrera consisteix a utilitzar el capital de moltes persones que han fet petites aportacions.

Tipus de capital inicial

El capital inicial pot ser de dos tipus:

  • Inversió inicial: Correspon a les màquines, equips, establiments, llicències i altres requeriments que esmentem als primers paràgrafs d’aquest article. Els empresaris han de planificar aquestes inversions elaborant un pressupost i cercant les opcions més eficients. Pot ser, per exemple, que sigui menys costós que alguns treballadors treballin des de casa i que es llogui una oficina petita, en lloc de rendir un establiment molt gran.
  • Capital de treball: Són els fons que requerirà l’empresa per mantenir el negoci en marxa. És a dir, per poder fer front als desemborsaments de curt termini com a pagament a proveïdors i als empleats. Per calcular el capital de treball, es resta l’actiu corrent menys el passiu corrent.

Principals despeses del capital inicial

Centrant-nos en la inversió inicial, els seus principals requeriments són:

  • Despeses preliminars: Són les previs a l’inici d’operacions de la companyia i corresponen a estudis de mercat, visites a possibles proveïdors, publicitat, entre d’altres.
  • Despeses administratives: Es refereix al cost de les llicències i permisos necessaris per obrir l’empresa.
  • Despeses en actius físics: La signatura haurà d’adquirir maquinària i equip. Fins i tot si es tracta d’una empresa de serveis sempre es requereixen certs actius, com ara ordinadors, per començar a operar.

Així mateix, si ens referim al capital de treball, podem destacar aquests altres rubros principals:

  • Despeses humanes: Pagaments regulars que s’han de fer als treballadors de l’empresa.
  • Proveïdors: Pagament pels insums necessaris per desenvolupar els processos productius o lactivitat respectiva.
  • Despeses administratives: Es refereix a certs costos fixos perquè l’empresa pugui continuar operant com el lloguer de l’oficina i les despeses per serveis d’aigua i electricitat.