Capital humà

El capital humà és una mesura del valor econòmic de les habilitats professionals duna persona. També fa referència al factor de producció de la feina, que són les hores que dediquen les persones a la producció de béns o serveis.

Capital humà

El capital humà duna persona es calcula com el valor actual de tots els beneficis futurs que espera obtenir aquesta persona amb la seva feina fins que deixi de treballar. Això sumat al capital financer representa la riquesa total duna persona.

Com que és una quantitat futura, aquest és més gran com més jove és una persona, ja que una persona gran ja ha obtingut aquests guanys i els ha consumit o els ha estalviat, formant ara part del seu capital financer.

La quantia de capital humà no és la mateixa durant tota la vida i es va reduint segons que van passant els anys, sinó que pot augmentar mitjançant la inversió. Leducació, lexperiència i les habilitats dun empleat tenen un valor econòmic.

Al món de la inversió, aquest és un concepte molt important, ja que es pren com a part de la riquesa total d’una persona. Alhora, es té en consideració per establir una estratègia apropiada d’assignació d’actius (asset allocation). En general, se sol considerar el capital humà com si estigués assignat a renda fixa (bons). Això és perquè els beneficis vénen en forma d’ingressos periòdics i no tenen tant risc com la renda variable (accions). Per tant, si una persona vol assignar meitat dels seus diners a renda variable i l’altra meitat a renda fixa, afegint el factor del capital humà hauria d’augmentar l’assignació del capital financer a renda variable i disminuir el de renda fixa.

Origen del capital humà

El concepte va ser desenvolupat per Theodore Schultz i Gary Becker. Consideraven que és com qualsevol altre tipus de capital, que si s’hi inverteix pot portar múltiples beneficis per a la societat.

Al seu estudi argumenten que gran part del creixement econòmic de les societats es pot explicar introduint la variable del capital humà. Ja que fins aleshores no s’aconseguia explicar el creixement econòmic utilitzant els factors de producció tradicionals, terra, treball i capital.

El capital humà com a factor de producció

Mitjançant la inversió en capital humà augmenta la productivitat dels factors i impulsa el progrés tecnològic. A més, invertint-hi es poden obtenir múltiples beneficis en altres àrees, com ara beneficis socials o científics, entre altres coses.

El capital humà, per tant, és considerat un factor de producció molt important. Tant és així, que als estudis d’Uzawa (1965) i Lucas (1988), es va introduir com a variable principal de la funció de producció Cobb-Douglas, substituint el factor treball (L), pel factor capital humà (H), i mantenint la tecnologia (A) i el capital financer (k):

capital-humà-funcio-de-produccio-cobb-douglas

Importància del capital humà

El capital humà no és només important perquè formi part d’una equació o perquè experts en la matèria hi hagin fet referència. És al contrari, ja que els economistes han caigut al compte d’aquesta variable perquè és un factor fonamental per a l’economia.

Dit això, la importància del capital humà és que és la unitat fonamental d’una empresa. És a dir, el més valuós i important de qualsevol organització són les persones. I, per tant, el capital humà.

Sense persones, les empreses no poden funcionar. Es pot millorar l‟eficiència, automatitzar processos i fins i tot robotitzar tota la producció, però les persones sempre tindran reservat el paper més important.

Pensa, fins i tot, en una fàbrica totalment robotitzada. No és possible si uns tècnics que l’instal·lin, que facin un seguiment i un manteniment periòdic. Per descomptat, es van necessitar enginyers que fessin possible el desenvolupament del robot. I, per què no dir-ho, la intervenció d?un grup de persones que van decidir comprar aquest model de robot.

En definitiva, la importància del capital humà és inqüestionable. Ara bé, també hem de tenir en compte que no tot el capital humà té el mateix valor. És a dir, hi ha equips i organitzacions amb un capital humà més valuós que altres empreses.

El capital humà a les empreses

Per designar el capital humà d‟una organització s‟utilitza el concepte de recursos humans. Les empreses depenen en absolut de la capacitat i el talent dels seus empleats, que són clau perquè la companyia aconsegueixi l’èxit.

Moltes vegades es diu que una empresa és tan bona com bons siguin els seus empleats, i per això els departaments de recursos humans posen molta atenció a la selecció, gestió i optimització del personal.