Capital emès

El capital emès és el valor nominal del conjunt total d’accions que una companyia llança, per a la venda, al mercat. Aquest pot ser subscrit pel públic general, així com accionistes .

Capital emès

El capital emès és el valor total del conjunt daccions que una companyia llança al mercat. És a dir, quan una companyia llança accions del capital social, ja sigui per primera vegada o com a ampliació de capital, el capital emès fa referència al valor total de les accions que l’empresa posa a la venda, a disposició d’inversors interessats. Aquests inversors poden ser accionistes actuals de la companyia o nous inversors.

El capital emès es pot emetre en accions amb prima d’emissió o descompte. És a dir, quan una acció s’emet amb prima, l’inversor ha de desemborsar una quantitat més gran al valor nominal de l’acció al mercat. Mentre que, quan l’acció s’emet amb descompte, l’inversor pot comprar l’acció a un valor inferior al valor nominal en què es troba l’acció al mercat.

Diferència entre capital emès i capital subscrit

Aquest concepte no ha de confondre’s amb capital subscrit. És a dir, el capital emès és el valor total d’accions que es posa a disposició dels accionistes o el públic en general perquè ho adquireixin. Mentrestant, el capital subscrit és, finalment, el capital que els accionistes o el públic han adquirit al mercat de la companyia que llançava el capital, és a dir, el valor del nombre d’accions que s’han subscrit (comprat).

Això vol dir que el capital subscrit, de vegades, no arriba a igualar el capital emès. Això és perquè no existeix l’obligació que la totalitat d’accions posades al mercat hagin de ser adquirides per accionistes.

Exemple de capital emès

Suposem que una companyia vol expandir-se en altres països, per la qual cosa vol emprendre una inversió per valor de 100.000 dòlars. Per això, l’empresa vol fer una ampliació de capital per valor d’aquests 100.000 dòlars.

L’acció de la companyia cotitza al NASDAQ a un valor nominal per acció de 20 dòlars. Per això, la companyia, com que no vol emetre les noves accions amb descompte, ni amb prima d’emissió, les emet al mateix valor nominal que es troben al mercat.

Per això, ja que vol aconseguir 100.000 dòlars, la companyia llança 5.000 accions per valor de 20 dòlars al mercat.

Un cop llançades les accions, els inversors, poc entusiasmats pel projecte, volen comprar 3.000 accions. És a dir, del capital emès, que eren 100.000 dòlars, se n’han subscrit 3.000 títols. Aquests títols, a 20 dòlars l’acció, representen 60.000 dòlars. En altres paraules, el capital subscrit ha estat de 60.000 dòlars, mentre que l’emès ha estat de 100.000 dòlars.