Bo a 10 anys

El bo a 10 anys és un bo emès per l’Estat d’un país amb venciment de 10 anys.

Bo a 10 anys

Els bons a 10 anys més coneguts a nivell mundial són els bons americans o 10 years T-note Treasuries , el bo alemany Bund o el bo suís.

Característiques tècniques

El bo a 10 anys reuneix una sèrie de característiques comunes:

 • Cotitza en base 100 al mercat secundari o de negociació de renda fixa.
 • És un actiu que serveix com a col·lateral davant d’altres actius de negociació i la seva valoració és molt important per comptabilitzar els fluxos de caixa futurs.
 • El bo a deu anys paga un rendiment periòdic anual que s’anomena cupó.
 • És una referència al mercat, atès que és un dels mesuradors del pols i la salut d’una economia sent un actiu subjacent en la negociació de productes derivats.
 • L’inversor rebrà a venciment per la titularitat 9 cupons més el pagament del principal.

Es considera l’actiu de millor qualificació creditícia, atès que és el títol “sense risc” per excel·lència de la renda fixa. La corba de tipus d’interès a 10 anys, històricament parlant, tendeix a ser molt més estable si la comparem amb terminis més petits, és per això que ofereix una garantia més gran, a més de la seguretat de tenir un Estat que la recolzi.

El bo a 10 anys a Espanya

En els darrers anys, a causa de les crisis financeres de deute i de liquiditat, s’ha posat en coneixement el terme prima de risc d’un país, mesurat com la diferència del deute d’aquest país respecte del deute més segur. En concret, podem parlar que el deute espanyol va arribar a repuntar fins a cotitzar als 700 punts bàsics en un moment de crisi molt complicat on es van repuntar les cotitzacions de les assegurances contra impagaments o credit default swaps (CDS).

bo a 10 anys Espanya

L’Estat espanyol va arribar a pagar als seus creditors una rendibilitat anual del 7% (quan l’any 2000 tenia una rendibilitat propera a l’1,6%) respecte al deute més segur a Europa, que és el Bund i cotitzava en menys de 100 punts bàsics, arribant a situacions en què molts inversors havien de rebre tipus negatius pel dipòsit dels diners en inversions de deute alemany, principalment pel clima d’incertesa a Espanya i la seguretat macroeconòmica d’Alemanya.

Al llarg dels darrers anys, hi ha hagut un grau d’especulació molt elevat al deute a 10 anys en benefici propi, provocant notícies falses, baixades o pujades de rating per part de les agències de qualificació creditícia, rumors infundats o fundats i tot tipus de sorpreses per portar la rendibilitat del bo on els resultava més òptim per als seus interessos. En aquest aspecte, la legislació no està desenvolupada i es fa difícil frenar l’especulació en contra d’un Estat.

El bo a 10 anys als EUA

D’altra banda, en el cas dels Estats Units el bo de referència és el T-Note. Podem dir que el creditor més gran del seu deute és la Xina, això es deu principalment a la gran crisi que ha patit els EUA amb les subprime, havent de dur a terme injeccions de liquiditat per sostenir l’economia durant tres vegades consecutives (QE1, QE2 i QE3 ). Els Estats Units tenia un important dèficit de finançament i la Xina un gran superàvit i molta liquiditat.

La Xina té una gran influència sobre l’economia dels Estats Units. En el cas que la Xina optés per deixar de comprar el deute dels EUA, deixaria un dels més grans fluxos de capital al país, fent més difícil que les empreses obtinguessin préstecs, cosa que augmentaria les taxes d’interès i els preus de les matèries primeres als consumidors. Si la Xina comencés a vendre el deute dels Estats Units, essencialment cobrant els seus bons del govern, realment trauria diners de l’economia del país americà i crearia una situació encara més greu.

Una altra qüestió és la disparitat entre les monedes. A l’economia global, el dòlar té molt més poder adquisitiu que el iuan (denominació de la divisa xinesa). Això fa que els productes nord-americans siguin més cars per exportar als països estrangers que els productes xinesos. Per tant, els preus de la Xina per als productes manufacturats són molt més competitius que els dels Estats Units.

Exemple

L’estructura dels fluxos de caixa d’un bo de 10 milions amb un termini de cinc anys i un interès del 6% anual (cupó anual), seria la següent:

 1. Desemborsament de 10 milions d’euros.
 2. Un pagament d’interès de 600.000 € en un any.
 3. Un pagament d’interès de 600.000 € en dos anys.
 4. Un pagament d’interès de 600.000 € en tres anys.
 5. Un pagament d’interès de 600.000 € en quatre anys.
 6. A venciment, rebré un pagament principal de €10 milions en cinc anys més un pagament d’interès de €600.000 en cinc anys.
bo a 5 anys