Administració logística

L’administració logística és el conjunt d’operacions i d’estratègies que una empresa ha de posar en marxa. Això, per portar les mercaderies amb eficiència fins al client final.

Administració logística

És a dir, per mitjà d’aquest tipus d’administració, es gestionen els recursos necessaris perquè l’empresa desenvolupi la seva activitat econòmica.

L’administració logística inclou la identificació del producte en cada fase del transport, l’emmagatzematge de mercaderies, entre d’altres.

La correcta administració logística suposa, per tant, que una firma sigui capaç de proveir els seus clients en la mesura de la demanda. Alhora, cal assegurar que el negoci generi un benefici econòmic.

Aleshores, la gestió logística exigeix ​​la coordinació de tasques d’emmagatzematge, transformació i distribució d’elements productius fins al consumidor final. Així, es busca el menor cost associat possible.

Per mitjà d’una administració logística òptima, és possible controlar de manera més eficient una cadena de processos i de control de subministraments que, finalment, repercuteix en la salut econòmica i els guanys de la companyia. Tot aquest disseny es detalla al pla estratègic de l’organització.

Bases de ladministració logística

Una administració logística apropiada ha de tenir com a base la rapidesa. En altres paraules, la firma ha de ser capaç d’afrontar les seves operacions reduint tant com sigui possible el temps mitjà de resposta en cadascuna de les fases de la cadena de distribució.

Addicionalment, hi ha d’haver un control molt rigorós pel que fa a quantitats i ubicacions a cada part del procés productiu. D’aquesta manera, es procura estalviar i optimitzar recursos.

Atenent l’evolució dels mercats i les seues característiques, han aparegut diferents conceptes en economia i màrqueting que plantegen una guia per a la gestió logística, com és el cas del cross docking. En simple, aquest és un model que busca evitar lemmagatzematge prolongat de les mercaderies.

Elements que dificulten una bona administració logística

Qualsevol situació que pugui anar en contra o ralentitzi l’eficiència o eficàcia de la cadena de subministrament dificulta l’administració logística, com ara:

  • Repetició o duplicitat de processos.
  • Problemes derivats de la rotació dolenta o escassa d’inventari.
  • Malbaratament de recursos o error en la identificació i estimació del cost de l’insumeixo o mercaderia.
  • Excessiu nombre de traves legals, fiscals o burocràtiques.