Administració Pública

L’Administració pública comprèn el conjunt d’òrgans del sector públic conformats per fer la tasca d’administrar i gestionar organismes, institucions i ens de l’ Estat . … Read more

Administració per valors

L’administració per valors és una nova manera d’administrar que utilitzen les empreses. Aquesta consisteix a triar un conjunt de valors que es comparteixen i que … Read more

Administració per processos

L’administració per processos és un enfocament que considera que una organització és una xarxa de processos relacionats i interconnectats. Per això, és la manera d’administrar … Read more

Administració per objectius

L’administració per objectius es defineix com l’estratègia empresarial on tots els empleats i directius d’una empresa treballen per assolir els objectius que s’han proposat prèviament. … Read more

Administració moderna

L’administració moderna és el procés d’aplicar millors pràctiques basades en noves pràctiques i enfocaments que permetin una millor adaptació als canvis que es van produint … Read more

Administració mixta

L’administració mixta és la que s’encarrega de la gestió de capital tant públic com privat. S’hi engloben tots aquells organismes que es troben sota la … Read more

Administració logística

L’administració logística és el conjunt d’operacions i d’estratègies que una empresa ha de posar en marxa. Això, per portar les mercaderies amb eficiència fins al … Read more

Administració financera

L’administració financera és la disciplina que s’ocupa del maneig dels recursos financers d’una empresa, parant atenció sobre la seva rendibilitat i liquiditat. De fet, l’administració … Read more

Administració del temps

L’administració el temps és la sèrie de mecanismes de què disposa una organització a l’hora de delimitar, de manera eficient, els seus processos. Per això, … Read more

Administració de vendes

L’administració de vendes són tots els procediments, decisions, accions de supervisió i control, auditoria i avaluació que tenen lloc a l’empresa i que es relacionen … Read more

Administració de projectes

L’administració de projectes és la metodologia mitjançant la qual és possible emprar, de manera eficient, els recursos de què disposa un determinat projecte. A través … Read more

Administració d’operacions

L’administració d’operacions consisteix en la planificació, la direcció, l’organització i el control dels processos productius de l’empresa per tal de crear valor. D’aquesta manera, mitjançant … Read more