Creences limitants

Les creences limitants són les que bloquegen les persones a l’hora d’aconseguir els objectius. No han de ser reals, però dificulten assolir allò que realment … Read more

Crèdits al concurs

Els crèdits al concurs són aquells que es classifiquen segons la prioritat de pagament, quan el deutor s’ha declarat en fallida, per la qual cosa … Read more

Crèdit verd

El crèdit verd és un finançament dirigit exclusivament a activitats sostenibles. És a dir, el beneficiari ha de cercar lús responsable dels recursos naturals. Per … Read more

Crèdit rotatiu

El crèdit rotatiu és una modalitat de préstec, mitjançant la qual el deutor rep una suma d’efectiu de què pot disposar des del compte d’estalvis … Read more

Crèdit revolving

El crèdit revolving o revolvent és un mètode de finançament subjecte a renovació automàtica de manera regular. Consisteix en un capital que es pot fer … Read more

Crèdit pont

Un crèdit pont és un crèdit que se sol·licita per una necessitat immediata de finançament i que té un caràcter temporal fins que es formalitza … Read more

Crèdit privilegiat

El crèdit privilegiat és aquell que té prioritat de ser pagat abans que altres. Això, en cas que el deutor enfronti un concurs de creditors. … Read more

Crèdit prendari

El crèdit prendari o pignoratiu és aquell que s’atorga a canvi d’un objecte com a garantia. És a dir, per accedir a aquest tipus de … Read more

Crèdit pignoratiu

El crèdit pignoratiu o prendari és aquell que s’atorga a canvi d’un objecte com a garantia. És a dir, per accedir a aquest tipus de … Read more

Crèdit personal

Un crèdit personal o préstec personal és aquella operació en què un creditor, que sol ser una entitat financera, presta una certa quantitat monetària a … Read more

Crèdit mercantil

El crèdit mercantil és un addicional que es paga per les accions duna empresa, en relació amb el seu valor de mercat. Això, per la … Read more

Crèdit llombard

El crèdit llombard és aquell préstec que s’atorga a canvi d’un títol valor que s’utilitza com a garantia per donar suport a aquest finançament. És … Read more