Matriu adjunta

Una matriu adjunta és una transformació lineal de la matriu original a través del determinant dels menors i el seu signe i sutilitza principalment per … Read more

Matriarcat

El matriarcat és un tipus de societat. En aquesta, l?organització se centra al voltant de la figura de la dona. Aquesta es constitueix com la … Read more

Materialisme històric

El materialisme històric és la concepció materialista de la història. Aquest terme va ser encunyat per Gueorgui Plekhanov, marxista que al·ludia al marc conceptual que … Read more

Materialisme dialèctic

El materialisme dialèctic és un corrent pertanyent al corrent materialista. Aquesta va ser plantejada per Engels i Marx, així com enriquida per Lenin i l’Acadèmia … Read more

Matèria primera

Una matèria primera és tot bé que és transformat durant un procés de producció fins a convertir-se en un bé de consum . Hi ha alguns … Read more

Matemàtiques discretes

Les matemàtiques discretes són una àrea de les matemàtiques que tenen com a objectiu estudiar elements finits o infinits, sempre que aquests siguin numerables. Per … Read more

Matemàtiques aplicades

Les matemàtiques aplicades són els mètodes matemàtics que s’utilitzen per resoldre problemes relacionats amb la investigació aplicada. D’aquesta manera, allò que fan és ajudar a … Read more

Matemàtiques

Les matemàtiques són una ciència formal, que estudia la relació entre ens o elements abstractes, com són els números, els signes i les figures. Tot … Read more

Matemàtica financera

La matemàtica financera és una àrea de les matemàtiques aplicades que abasta lestudi de les eines de càlcul que permeten determinar el valor dels diners … Read more

Maçoneria

La maçoneria és una organització discreta internacional, moguda pel sentiment de fraternitat que cerca la millora de l’home en societat a través del desenvolupament moral … Read more

Massa salarial

La massa salarial és la suma de les remuneracions salarials que reben tots els empleats d‟un lloc, com a retribució per un treball exercit. Aquesta … Read more

Massa patrimonial

Una massa patrimonial és una agrupació d’elements econòmics i financers homogenis. És a dir, una agrupació de béns, drets o obligacions que tenen característiques similars, … Read more