Vlasnik obveznice

Vlasnik obveznice je ono lice ili entitet koji poseduje hartije od vrednosti sa fiksnim prihodom koje je izdala kompanija ili država, a koji su deo njenih poverilaca.

Vlasnik obveznice

Hartije od vrednosti sa fiksnim prihodom su finansijska sredstva koja predstavljaju dužničke obaveze za svog izdavaoca, obveznice ili obaveze koje kompanije ili države izdaju da bi se finansirale.

Prava vlasnika obveznice

Vlasnik obveznice stiče sljedeća prava prilikom kupovine ili upisa obveznica ili dužničkih obaveza.

  • Zaračunati ugovorenu kamatu na nominalnu vrijednost vlasništva.
  • Primite novac pozajmljen kompaniji u dogovorenim ratama i uslovima.

Ova prava možete zadržati sve dok imate hartije od vrijednosti u svom posjedu, odnosno dok ih ne prodate i uprkos kašnjenju ili stečaju kompanije.

Za razliku od akcionara, koji su ortaci, vlasnik obveznice ne posjeduje kompaniju koja izdaje dug samo zbog činjenice da posjeduje njene obveznice ili obaveze. Dakle, ne stiče politička prava povezana sa akcionarstvom.

Osim toga, vlasnik obveznice je među prvima po redoslijedu isplate u slučaju likvidacije društva koje je izdalo dug, osim u slučaju subordiniranog duga. U zavisnosti od kreditnog kvaliteta duga koji drži vlasnik obveznice, on će na navedenoj ljestvici zauzimati povoljnije ili manje mjesto.

Vlasnik obveznice može steći hartije od vrijednosti u novim emisijama koje se emituju na primarnim tržištima ili trgovanjem na sekundarnim tržištima, organizovanim ili neorganizovanim (OTC).

Sindikat vlasnika obveznica

Vlasnici obveznica su grupisani u sindikat, koji imenuje povjerenika koji njime predsjedava i koji je zadužen za brigu o interesima svojih članova. Njegova funkcija je da djeluje kao sagovornik između vlasnika obveznica i kompanije izdavaoca kako bi se postigli povoljni sporazumi za obje strane.

On je obavezno konstituisan zakonom u svakoj emisiji i svaki upisnik duga društva mora biti njegov deo, po zakonu o društvima kapitala.

Njegov rad je podložan internim propisima sindikata, a oni su podložni onome što je utvrđeno statutom akta o izdavanju obveznica.

Sindikat ima analogiju glavnoj skupštini akcionara, glavnoj skupštini vlasnika obveznica. Skupština je organ koji odlučuje o pitanjima koja utiču na zajedničke interese vlasnika obveznica.

Sindikat se rađa upisom matične knjige i raspušta se otplatom svih obaveza.