Uzroci uticaja na životnu sredinu

Uzroci uticaja na životnu sredinu su događaji koji utiču na ekosisteme planete.

Uzroci uticaja na životnu sredinu

Poznat je i kao uzroci ekološkog uticaja i odnosi se na razloge zbog kojih je životna sredina modifikovana.

Vrste uzroka uticaja na životnu sredinu

Dva glavna uzroka uticaja na životnu sredinu su ukratko objašnjena u nastavku.

 • Ljudsko djelovanje: Sve one aktivnosti usmjerene na proizvodnju dobara ili usluga za zadovoljenje ljudskih potreba.
 • Djelovanje prirode: stvara poremećaje u ekosistemima bez intervencije ljudskih aktivnosti, što ima radikalne i iznenadne efekte. Zbog toga je mnoge slučajeve s obzirom na njihovu pojavu teško predvidjeti.

Primjeri koji uzrokuju utjecaj na okoliš

Glavni uzroci negativnih efekata su ljudi. A posebno industrijske aktivnosti, koje imaju visoku ekološku cijenu, zbog promjena koje izazivaju u ravnoteži ekosistema.

Ponekad se neki uzroci uticaja na životnu sredinu ne razmatraju, ali ih ne treba zanemariti jer to ne dozvoljava preduzimanje mera za njihovo predviđanje ili ublažavanje.

Neželjeni kolateralni efekti koji proizlaze iz proizvodnih aktivnosti se također često nazivaju negativnim eksternalijama.

Evo nekoliko primjera i kratkog objašnjenja svakog od njih.

 • Zagađenje smećem: Ovo je uzrokovano stvaranjem čvrstog otpada, a najštetniji su oni koji se ne biološki razgrađuju, kao što su plastika, baterije ili elektronski otpad. To može, osim što utiče na površinski dio zemlje, također kontaminirati vodonosne slojeve infiltracijom u tlo i/ili podzemlje.
 • Eutrofikacija : Javlja se u vodenim ekosistemima koji predstavljaju značajno povećanje neorganske materije što rezultira povećanjem fosfata i nitrata što uzrokuje štetne efekte. To je zbog odlaganja deterdženata, otpada iz poljoprivrednog ili stočarskog sektora kao što su hemijska đubriva, što eliminiše postojanje kiseonika, slabeći biodiverzitet.
 • Zagađenje zraka : Ovo nastaje zbog povećanja čestica i toksičnih plinova u atmosferi, na primjer, fotohemijskog smoga, koji je vrsta zagađenja zraka uglavnom zbog emisije CO 2 i koja se pogoršava u onim područjima gdje prevladava suha i sunčano vrijeme.
 • Kisele kiše : Kiša sa zagađivačima iz same okoline zbog sagorevanja fosilnih ugljovodonika koji se razblažuju u vodi, koji se usled isparavanja dižu u atmosferu i padaju u obliku kišnih kapi.
 • Kontaminacija ratovima : Svo oružje koje se koristi tokom ratova kao što su bombardovanje, upotreba hemijskog oružja, mine koje su ostavljene, meci, bombe itd. Kao i ratne vježbe u kojima se izvode ispitivanja naoružanja. Imaju značajan štetan uticaj na ekosisteme.
 • Zagađenje bukom : Prekomjerna buka i vibracije uzrokuju smetnje ljudskom uhu i uhu drugih vrsta. To se uglavnom dešava zbog prolaska automobila, aviona, brodova, kao i poslovanja u metalurškoj industriji, građevinskoj industriji, između ostalih. Ovu vrstu kontaminacije ne treba zanemariti jer, iako je istina da se radi o nečemu što mi ne vidimo, istina je i da negativno utiče na sluh, fizičko, pa čak i mentalno zdravlje živih bića.
 • Kontaminacija radioaktivnim materijalom : Može biti u ratne ili miroljubive svrhe. Ovo je slučaj sa reaktorima za proizvodnju električne energije i u oba slučaja šteta po ekosistem je znatna.
 • Svjetlosno zagađenje : Ova vrsta zagađenja nastaje kada postoji višak umjetne svjetlosti, do te mjere da onemogućava gledanje nebeskih tijela noću i stvara dezorijentaciju ili promjene u biološkom satu nekih vrsta.
 • Elektromagnetno zagađenje : Javlja se u većoj mjeri u urbanim sredinama, jer se sve češće koriste uređaji kao što su mobilni telefoni, kompjuteri, televizijski ekrani, dalekovodi, električni transport, transformatori, antene i Wi-Fi. To je zbog valova i pražnjenja različitih frekvencija koji mogu izazvati dezorijentaciju u migracijama nekih životinjskih vrsta. U tom smislu, još uvijek postoje kontroverze o efektima koje ima na ljudski život.
 • Toplotno zagađenje : Ova vrsta zagađenja nastaje kada dođe do povećanja ili smanjenja temperature vode ili zraka na način da šteti ekosistemu. Na primjer, zbog termoelektričnih postrojenja, krčenje šuma koje podrazumijeva da se u nedostatku drveća ne stvara hlad ili se voda filtrira kako bi se povećali vodonosnici, kao i nedostatak filtracije sunčevih zraka, zbog čega područje ima višu temperaturu.
 • Kontaminacija hrane : Ovo se događa kada je hrana za ljudsku prehranu pod utjecajem toksičnih tvari bilo zbog nedostatka higijene ili kao rezultat nekog procesa koji proizlazi iz ljudske aktivnosti, kao što je kontaminacija vode koja zauzvrat služi kao navodnjavanje biljaka koje donose plodove i su hrana nekog ruralnog ili gradskog stanovništva.
 • Eksploatacija resursa : Ljudske aktivnosti kao što su rudarstvo, sječa drveća, paljevine da bi se mogle obavljati aktivnosti ispaše stoke, neselektivni lov, industrijski ribolov, između ostalog.
 • Prenaseljenost : Rast ljudske populacije zbog povećanja očekivanog životnog vijeka pri rođenju, kao i povećanja nataliteta. Zbog medicinskog i tehnološkog napretka doveo je do veće svjetske populacije. To pak zahtijeva veći broj ljudi koji treba da zadovolje svoje potrebe, a samim tim i veću eksploataciju prirodnih resursa.

Što se tiče djelovanja prirode, postoje prirodne katastrofe, čije posljedice također izazivaju kontaminaciju tla i vode; kao i uništavanje flore i faune, pa čak i stvaranje izvora zaraze. Evo nekoliko primjera.

 • Vulkanske erupcije.
 • Tsunami.
 • Uragani
 • Zemljotresi
 • Meteoriti
 • Frost
 • Oluje
 • Plimni talasi.
 • Klizišta.
 • Poplave
 • Električne oluje.
 • Spontani požari.
 • Hail fall.
 • Rock tone.