Datum valute

Datum valute finansijske transakcije je datum na koji će biti namiren, odnosno datum na koji se transakcija odvija. Sve operacije imaju datum valute, kako one … Read more

Rok

Datum isteka je godina, mjesec, dan i rok za ispunjenje ugovorne obaveze. Koncept datuma isteka se često koristi u ugovornim obavezama koje se odnose na … Read more

Datum vježbe

Datum izvršenja odnosi se na finansijske opcije i odnosi se na dan na koji kupac opcije ima pravo da je iskoristi. Datum izvršenja utvrđuje se … Read more

Datum obračuna

Datum obračuna je datum na koji se vrši računovodstveni unos bilo koje vrste u dnevniku privrednog društva. Ovaj datum odražava kada je izvršen unos prihoda … Read more

Fajolizam

Fajolizam je teorijski okvir koji je poslužio kao osnova za savremene administrativne nauke. Njegov tvorac je bio rudarski inženjer Henri Fayol. Fayol se smatra, kao … Read more

Faxing

Koncept faksiranja je radnja slanja faksova na više načina za komuniciranje ponuda, reklama, poruka, službenih najava, između ostalog. Faks je dokument koji se šalje daljinski … Read more

Faze pranja novca

Pranje novca se sastoji od tri različite faze: plasiranja, prikrivanja i integracije. Ove faze se mogu izvoditi zajedno ili odvojeno. Međutim, obično će završiti da … Read more

FAO

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je agencija UN čija je svrha okončanje gladi u svijetu i rad na razvoju poljoprivrede, ribarstva i … Read more

Fannie Mae (FNMA)

Fannie Mae je američka hipotekarna institucija zadužena za garantiranje pristupačnih i zajamčenih kredita, kako bi se promovirao pristup vlasništvu nad kućom u Sjedinjenim Državama. Zvanično … Read more

Porodična kancelarija

Porodična kancelarija je privatna kompanija stvorena sa namerom da upravlja porodičnom imovinom i da obezbedi njen kontinuitet tokom vremena. Zamislimo porodicu koja ima ulaganja u … Read more

Nedostatak likvidnosti

Nedostatak likvidnosti nastaje kada privredno društvo ili fizičko lice nije u mogućnosti da izmiri svoje finansijske obaveze. To je prilično česta situacija koja dovodi do … Read more