Razlika između denominacije i naziva kompanije

U ovom članku ćemo objasniti razliku između naziva kompanije i naziva kompanije, dva vrlo slična, ali ne i identična koncepta.

Razlika između denominacije i naziva kompanije

Pravni naziv kompanije je bitan i prisutan je u svim pravnim dokumentima. Naravno, u pravnom jeziku, za upućivanje na naziv kompanije koriste se koncepti naziva kompanije ili naziva kompanije. Međutim, oni nisu sinonimi i stoga je logično zapitati se koja je razlika između denominacije i naziva kompanije.

Razlika između naziva kompanije i naziva kompanije

Glavna razlika leži u vrsti naziva koje kompanija stječe. Dakle, naziv kompanije se odnosi na ona društva koja kao svoje pravno ime usvoje imena i prezimena jednog ili više partnera. Sa svoje strane, kada govorimo o nazivu kompanije, govorimo o imaginarnom imenu.

U tom smislu, da bi kompanija, barem kako je naznačeno španskim Zakonom o kompanijama, usvojila naziv tipa kompanije, ono mora biti jednostavno komanditno partnerstvo ili dionicama. Na primjer, mogli bi usvojiti kao naziv kompanije: "López i braća."

Sa svoje strane, naziv kompanije se odnosi na društva s ograničenom odgovornošću i korporacije, koje moraju imati SL ili SA na kraju izmišljenog ili izmišljenog naziva. Na primjer, ime može biti: Empresalandia SL

Ukratko, razlika između naziva kompanije i naziva kompanije uglavnom se nalazi u usvojenom nazivu i, istovremeno, u tipu kompanije koja ga može nositi.