Radnik

Radnik je pojedinac koji obavlja fizički rad u zamjenu za naknadu. Obično radi u industrijskim sredinama.

Radnik

Iako se ovaj pojam često poistovjećuje s generičkim konceptom radnika, konceptualno radnik je onaj koji svoje profesionalne funkcije obavlja ručno u industrijskom ili građevinskom polju.

Generalno, profil radnika se odnosi na obavljanje fizičkih radnih aktivnosti i rukovanje industrijskim mašinama.

Profesionalne lokacije ovog profila bile bi uglavnom u fabrikama, objektima i zgradama, proizvodnim i industrijskim postrojenjima ili hemijskoj industriji.

Pojava ove figure povijesno je smještena u vrijeme rađanja moderne industrije, s prvom industrijskom revolucijom i socioekonomskim promjenama koje je ona za sobom povlačila.

U to vrijeme javlja se nova i veća potreba za radnim ljudima u novim tehnološkim i industrijskim sektorima koji su nastali u gradovima.

Karakteristike radnika

Uzimajući u obzir njegovu definiciju, svaki radnik ima neke značajne karakteristike koje definišu njegov profesionalni profil:

  • Termin radnik se odnosi na pojedince. Drugim riječima, oni su u potpunosti fizička lica.
  • Pružanje usluga od strane pojedinca mora se obavljati u punoljetnosti i prema zakonskim propisima. Najčešći je da je uređen ugovorima o radu.
  • Obavljanje svog posla može obavljati ili za svoj račun u liku samozaposlenog lica ili kao zaposleni kao plaćeno lice.
  • Izvršeni rad se naplaćuje u vidu plate.
  • Obično je platni razred radnika jedan od najnižih u kompanijama. Specijalizacija posla koji treba obaviti i obuka i kvalifikacije potrebne za to će se povećavati kako to budete radili.
  • Često postoje udruženja koja brane svoje radne interese, poput sindikata.

Ideološki pristup profilu radnika

Profesionalni profil radnika poistovjećen je iz određenih ideoloških i ekonomskih perspektiva sa profilom proletera.

Teorije poput socijalizma ili marksizma identificirale su radnika kao proleterskog radnika koji obrađuje sredstva za proizvodnju, čija je svojina rezervirana za kapitalističku moć.

Njegovo udruživanje ili grupisanje oko radničke klase stajalo je kao jedan od stubova ovog tipa pristupa, naglašavajući gledište Karla Marxa.

Alternativno, sa stanovišta kapitalizma, radnik nije žrtva sistema eksploatacije elitne manjine ostalima, već slobodno nudi svoj status radnika uz uvažavanje plate.