radnički savet

Radnički savjet je tijelo kolektivnog zastupanja, koje nastoji da zastupa interese radnika pred kompanijom. Ovo se sastoji od grupe radnika, koje je izabrala grupa radnika.

radnički savet

Radnički savjet je predstavničko tijelo u okviru preduzeća. Ovo je zaduženo za zastupanje radnika kompanije pred kompanijom i njenim menadžmentom. Radnički savjet se sastoji od niza radnika, koje su birali i na tu funkciju imenovali svi radnici samog preduzeća.

Broj radnika koji čine komisiju proporcionalan je broju radnika koje kompanija ima.

Funkcije radničkog vijeća

Osnovna funkcija radničkog savjeta je da zastupa sve radnike istog, kao i da brani njihova prava i interese pred kompanijom.

Međutim, u okviru funkcija koje ima radnički savjet možemo pronaći više poslova koji odgovaraju ovom predstavničkom tijelu.

Među ovim funkcijama koje ovaj odbor mora obavljati možemo izdvojiti sljedeće:

 • Budite informisani o svemu što je vezano za kompaniju, kao i sektor u kojem ova kompanija posluje.
 • Budite informisani o svemu vezano za kompaniju u smislu računovodstva, godišnjih računa, kao i statistike zaposlenih, itd…
 • Radnički savjet mora podrediti, kao savjetodavno tijelo, svaku radnju koju izvrši kompanija koja utiče na radnike.
 • Izdaje izvještaje o statusu radnika, kao io svemu što se tiče radnika preduzeća.
 • Uspostaviti kolektivno pregovaranje sa samim preduzećem, uvijek u odbranu radnika, kao i same kompanije.
 • Praćenje poštovanja postignutih dogovora, kako od strane kompanije, tako i od strane samih radnika.

Ovi zadaci odgovaraju komisiji, iako u zavisnosti od kompanije, funkcije komisije mogu biti proširene ili ograničene.

Ciljevi radničkog vijeća

Među ciljevima radničkog savjeta je i predstavljanje radnika koji obavljaju svoje usluge u okviru kompanije. Međutim, glavni cilj radničkog savjeta je osigurati da radnicima bude udobno na svom radnom mjestu, kao i da su pod uslovima koji podliježu zakonu o radu.

U tom smislu, ciljevi koje bismo mogli istaći od komisije su:

 • Da kompanija poštuje ugovore i zakon o radu.
 • Da su zaposleni u ugodnoj radnoj situaciji.
 • Poboljšati uslove radnika u situacijama u kojima ima prostora za poboljšanje.
 • Da kompanija uspostavi osnovne uslove kako bi radnici mogli da rade optimalno.
 • Osigurajte da radnici rade pod traženim učinkom.

Ovo su, između ostalog, neki od ciljeva koje ima svaki radnički savjet. U tom smislu, primarni cilj je da se radnici zapošljavaju pod povoljnim uslovima, kao i da preduzeće zadrži svoju djelatnost, a time i radna mjesta.

Koliko zaposlenih čini radnički savjet?

Radnički savjet u Evropi podliježe propisima zajednice koji obavezuju kompanije sa više od 1.000 zaposlenih da imaju radnički savjet u okviru kompanije.

Međutim, imajući u vidu malu veličinu kompanija u zemljama kao što je Španija, mnoge zemlje su odlučile da naprave svoje zakone o radničkim savetima.

Dakle, špansko zakonodavstvo postavlja sljedeće zahtjeve za komisije u kompanijama:

 • Od 50 do 100 zaposlenih: 5 članova u komisiji.
 • Od 101 do 250 zaposlenih: 9 članova u komisiji.
 • Od 251 do 500 zaposlenih: 13 članova u komisiji.
 • Od 501 do 750 zaposlenih: 17 članova u komisiji.
 • Od 751 do 1.000 zaposlenih: 21 član u komisiji.
 • 1.001 ili više: 21 zaposleni u komisiji. Pored toga, još 2 člana će biti dodata u komisiju na svakih 1.000 dodatnih zaposlenih, sa maksimalnim ograničenjem od 75 članova.

Mandat u komisiji je 4 godine. Uslovi za kandidovanje na izborima su da radnik ima više od 18 godina, kao i da radi u preduzeću sa radnim stažom jednakim ili većim od 6 meseci.