Prometni kapital (free float)

Prometni kapital je procenat otvorenih dioničara kompanije koji mogu steći mali investitori. Poznata je i po svom engleskom nazivu, free float.

Prometni kapital (free float)

Ove akcije ne kontrolišu dominantna grupa i/ili strateški investitori kompanije. Stoga se mogu slobodno nabaviti na sekundarnim tržištima.

Za kompaniju je važno da ima značajan procenat akcija u slobodnom prometu jer to investitorima pruža veću sigurnost. To je zato što što je veći free float, to su veće mogućnosti za investitora da pronađe pandan na tržištu. Drugim riječima, što je veći free float, veće su šanse da investitor pronađe prodavca, ako želi da kupi dionice, ili da pronađe kupca, ako želi prodati dionice koje je već posjedovao.

Na ovaj način, dionice namijenjene slobodnom opticaju obezbjeđuju likvidnost sekundarnim tržištima osim što im daju veću dubinu.

S druge strane, činjenica da kompanije imaju visok obrtni kapital pogoduje pravilnom procesu formiranja cijena i smanjuje njihovu volatilnost. Ovo je bilo predmet debate i otvara vrata (na nekim berzama) za moguću regulativu ili propis koji postavlja temelje za adekvatan procenat slobodnog prometa za kompanije.

Obračun plivajućeg kapitala

Formula za izračunavanje slobodnog plutanja je sljedeća:

Prometni kapital (free float) = Neplaćene dionice – Ograničene dionice

  • Akcije u opticaju: Ukupan broj akcija na koje je podeljen kapital društva.
  • Ograničene dionice: dionice u vlasništvu dioničara koji pripadaju dominantnoj grupi (također poznati kao kontrolni dioničari). Ove dionice se ne smatraju raspoloživim za prodaju.

Primjer za izračunavanje slobodnog plutanja

Pretpostavimo da listirana kompanija ima kapital od 1.000.000 € podijeljen na 100.000 dionica (100.000 dionica nominalne vrijednosti od 10 € svaka). Kapital kontrolišu 2 grupe većinskih ili kontrolnih akcionara.

  • Grupa A posjeduje 10% ukupnog kapitala (dakle ova grupa posjeduje 10.000 dionica nominalne vrijednosti 10 €).
  • Grupa B poseduje 20% ukupnog kapitala (dakle ova druga grupa u svom posedu ima 20.000 akcija nominalne vrednosti 10 €).

Stoga, uzimajući u obzir podatke i primjenjujući formulu:

Neplaćene dionice: 100.000

Ograničene akcije: 30.000 (10.000 iz grupe A + 20.000 iz grupe B).

Prometni kapital = 100.000- (10.000 + 20.000) = 70.000 akcija. Stoga ova kompanija 70% svog kapitala posvećuje obrtnom kapitalu.

Prometni kapital se takođe koristi za izgradnju ponderisanih koeficijenata kapitalizacije. U zavisnosti od tranše u slobodnom prometu, kompanija će imati veći ili manji ponder u indeksu. Pored navedenog, koristi se i za izračunavanje nekih finansijskih pokazatelja.