Pravilni i nepravilni razlomci

Pravi i nepravilni razlomci su one kategorije razlomaka koje proizlaze iz klasifikacije na osnovu toga koja je komponenta veća, ako je brojnik ili nazivnik.

Pravilni i nepravilni razlomci

Razlomak je onaj kod kojeg je brojilac veći od nazivnika, dok se u nepravilnom razlomku događa suprotno, brojilac je manji od nazivnika.

Zapamtite da je razlomak podjela između dva broja. One su podijeljene vodoravnom ili kosom linijom, pri čemu je gornja figura brojilac, dok se donja naziva nazivnik.

Vlastiti razlomci
Pravilni razlomci
Slika 478
Nepravilni razlomci

Razlike između pravih i nepravilnih razlomaka

Glavne razlike između pravilnih i nepravilnih razlomaka su sljedeće:

  • U apsolutnom smislu, pravi razlomak je ekvivalentan broju između nule i jedinice. Nasuprot tome, nepravilan razlomak je jednak broju većem od jedan.
Generisanje frakcije
Slika 488
  • Za razliku od pravilnog razlomka, nepravilan se može izraziti kao mješoviti razlomak, odnosno kao onaj koji ima mješovitu i razlomku.
Slika 494
  • Pravi razlomci se koriste za predstavljanje dijela cjeline koji je podijeljen na manje dijelove. Na primjer, 1/3 puta od 30 kilometara jednaka je 10 kilometara puta. Umjesto toga, nepravilan razlomak se koristi kada imamo više od jedne jedinice dobra ili proizvoda (djeljivog). Na primjer, pretpostavimo da imamo tri sportska terena koja su podijeljena u četiri sektora (jednake veličine) i želimo naznačiti da će se jedna i po staza koristiti za određeni događaj. Ovo bi bilo jednako kao da će postojati šest od dvanaest sektora koji su dobijeni podjelom staza na četiri. Ovo je ekvivalentno rećenju da će 6/4 (ekvivalentno 1,5) staze biti zauzeto za događaj.

S obzirom na ove razlike, također je vrijedno reći da su i pravi i nepravilni razlomci djeljivi. To jest, oni su pojednostavljivi sve dok ne postanu nesvodljivi razlomak gdje brojnik i imenilac nemaju zajedničke djelioce.

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je da je inverzni razlomak nepravilnog razlomka pravi razlomak, a isto vrijedi i u suprotnom smislu.