Ujedinjene nacije (UN)

Organizacija Ujedinjenih nacija je međunarodna institucija čiji je glavni cilj održavanje mira u svijetu. Stvoren 1945. godine, nastoji promovirati razumijevanje između zemalja, kao i braniti … Read more

Organizacija

Organizacija je udruženje ljudi koji međusobno komuniciraju i koriste resurse različitih vrsta kako bi postigli određene ciljeve ili ciljeve. Organizacija je uređena struktura u kojoj … Read more

Međunarodne organizacije

Međunarodne organizacije su institucije saradnje koje teže zajedničkim interesima, koji su zvanično dogovoreni između zemalja. Međunarodno tijelo mora biti sastavljeno od dvije ili više zemalja … Read more

Vertikalni organizacioni dijagram

Vertikalni organizacioni dijagram predstavlja poslovnu strukturu kao hijerarhijsku piramidu od vrha do dna, sa višim nivoima koji imaju veći autoritet. Stoga ova vrsta organizacije ima … Read more

Mješoviti organizacioni dijagram

Mješoviti organizacioni dijagram koristi dva oblika predstavljanja, vertikalni tip za prikaz hijerarhije kompanije i horizontalni tip za odjele. Stoga možemo reći da kombinuje dva tipa … Read more

Matrična organizaciona šema

Matrična organizacijska shema je ona koja omogućava strukturiranje područja ili funkcija kompanije prema projektima Drugim riječima, ovakav način organizacije kompanije je grupisanje odgovarajućeg osoblja u … Read more

Linearni organizacioni dijagram

Linearni organizacioni dijagram je onaj u kojem su različiti nivoi predstavljeni vertikalno i između njih postoji direktna veza autoriteta. Ova vrsta organizacionog dijagrama potiče od … Read more

Hijerarhijski organizacioni dijagram

Hijerarhijski organizacioni dijagram je onaj koji prikazuje nivoe ovlaštenja kompanije u opadajućem redoslijedu. Stoga je ova organizacijska shema vertikalna. Na taj način ovi nivoi idu … Read more

Informativna organizaciona šema

Informativni organizacioni dijagram je onaj koji ima za cilj da široj javnosti, a ne samo profesionalcima, pruži informacije o strukturi kompanije . Na taj način, … Read more

Strukturni organizacioni dijagram

Strukturni organizacioni dijagram je onaj koji, počevši od lanca komandovanja, pokazuje postojeću administrativnu strukturu u organizaciji. Dakle, strukturna shema organizacije koja nam govori kako se … Read more

Kružna organizaciona šema

Kružna organizacijska shema je ona u kojoj su organizacijski nivoi prikazani u koncentričnim krugovima koji se nalaze iznutra prema van. Ova vrsta organizacije se naširoko … Read more