Organizacijska komunikacija

Organizaciona komunikacija je proces prenošenja organizacijske kulture kod ljudi, kroz akcije koje promoviraju horizontalnost, etičnost i izvrsnost.

Organizacijska komunikacija

Kompanije su u prošlosti doživljavale komunikaciju kao element koji je povezan sa strategijom i da je komunicirana kada su procesi završeni. Primjer za to može biti lansiranje novog proizvoda, važnog saveza, važna prekretnica, akcije društveno odgovornog poslovanja. Općenito, konkretni događaji.

Komunikacija je postala element prisutan u cjelokupnom proizvodnom procesu i njeguje se u svakodnevnim akcijama za implementaciju strategije.

Interna komunikacija

Zajednički prostori, metodologije kolaborativnog rada ili se još nazivaju i "co-work" su komunikacijski element koji zamjenjuje fizičku podelu zavisnosti kompanije.

Ovi prostori služe da saradnici razmjenjuju ideje na svim nivoima, kako među vršnjacima, tako i prema svojim glavama s ciljem da se njihovi doprinosi, sugestije i profesionalno iskustvo ugrade u buduće akcije.

Učešće u donošenju odluka

Jedna od stvari koju generacija koju nazivaju "milenijalci" zahtijeva je da imaju prostora da daju svoje mišljenje i da se profesionalno projektuju. Ovo je učinilo kompanije dinamičnijim u svom odnosu sa zaposlenima, prisiljavajući ih da kreiraju planove karijere unutar organizacije kako bi posao pretvorili u izazov.

Komunikacija u domaćim aspektima

Organizacije koje stavljaju komunikaciju u centar svoje strategije materijalizuju je čak iu domaćim akcijama; kako podijeliti kazino tako da menadžer može dijeliti sto sa nižim zaposlenim tokom ručka. Ovi slučajevi, zauzvrat, obogaćuju radne odnose i postaju prilike za razmjenu znanja između aktera u organizaciji.

Uticaj interne komunikacije na reputaciju kompanije

U Čileu je tokom juna 2019. najavljeno da će kompanija u vlasništvu Liberty Latin America implementirati 8-nedeljni postnatalni period za roditelje svoje čileanske kompanije, čineći je prvom kompanijom u zemlji sa prednostima ovih karakteristika za muškarce koji su očevi.

Mjera je izazvala medijsku pažnju, jer u toj zemlji zakonski postnatalni period za roditelje iznosi samo 5 dana.

Ovom akcijom nastoji se zaposlenima dati samopouzdanje da se projektuju kao porodica unutar kompanije, što će dugoročno vjerovatno uticati na nivoe performansi kompanije, pod efektom sigurnosti i motivacije.

Ukratko, organizaciona komunikacija je suštinski interfejs za komuniciranje ciljeva i procesa. Počinje kao praksa u kojoj organizacija poznaje sebe, a zatim preuzima sopstvenu ličnost kroz akcije, običaje i vrednosti koje se promovišu iz dana u dan.

Prednosti organizacijske komunikacije nisu trenutne, pa je bitno vjerovati u nju, baš kao što se vjeruje u investiciju.

Glavna prednost su ljudi, koji prenose ova uvjerenja i prakse, poboljšavajući upravljanje i održivost kompanije.

Konačno, osnovno pitanje za početak dizajniranja organizacijske komunikacijske strategije je kako želim da saradnici koji rade u njoj govore o mojoj organizaciji?