Neto profit

Neto dobit je postojeći pojam u računovodstvu koji se odnosi na razliku između prihoda i rashoda bilo koje kompanije u datom periodu. Poznat je i kao prihod za godinu, posebno kada radimo bilans uspjeha.

Neto profit

U praktičnom smislu, neto profit bismo mogli definisati kao iznos novca koji kompanija može imati nakon što je izmirila svoje obaveze u vidu poreza ili troškova.

Matematički obračun neto dobiti vrši se uzimajući u obzir da je na prvom mjestu iznos prihoda od kojeg će se morati postepeno oduzimati različite stavke, kao što su troškovi prodaje robe, amortizacije, operativni ili vanredni rashodi. , kamate za plaćanje i dospjele poreske obaveze.

Važno je razlikovati neto dobit od takozvane bruto dobiti, koja je definisana glavnim poslovima u kojima se kompanija bavi i može biti pozitivna ako ima dobitaka ili negativna ako postoje gubici. Da biste saznali vrijednost bruto dobiti, dovoljno je izračunati razliku između ukupne prodaje i troškova te prodaje.

Ono po čemu se neto razlikuje je to što dodaje efekat plaćanja u obliku poreza i kreditora. Odnosno, govorili bismo o rezultatu nakon bruto.

Obračun neto dobiti

Formula je:

Neto profit

Bruto dobit – porezi – kamata – amortizacija – režijski troškovi

U finansijskom svijetu, koncept neto dobiti se često koristi kao neka vrsta mjerača ekonomske ili operativne situacije kompanija. Povećanje neto prihoda često je povezano s povećanjem vrijednosti dioničara.

Iako je ovo drugo prilično uobičajeno, to se ne dešava uvijek na ovaj način, budući da po svom sastavu neto dobit zavisi od različitih varijabli i računovodstvenog tretmana kojem su podvrgnuti. Drugim riječima, postoje različiti kriteriji pri izračunavanju ovog rezultata u zavisnosti od toga kako su raspoređene računovodstvene varijable.

Neto dobit u bilansu uspjeha

Neto dobit je konačan rezultat bilansa uspeha privrednog društva, pa je zato poznata kao rezultat godine:

Bilans uspjeha

Primjer
Neto prihod ili prodaja 100
– Direktni troškovi prodate robe -pedeset
Bruto marža pedeset
– Opšti, personalni i administrativni troškovi -dvadeset
EBITDA 30
– Troškovi amortizacije i rezervisanja -5
Zarada prije kamata i poreza (BAIT) ili EBIT 25
+ Izvanredni prihod 1
– Vanredni troškovi -2
Obična dobit 24
+ Finansijski prihodi 2
– Finansijski troškovi -3
Dobit prije oporezivanja (BAT) ili EBT 23
– Korporativni porez 7
NETO DOBITAK ILI REZULTAT GODINE 16