Nepravilni razlomci

Nepravilni razlomci su oni kod kojih je brojnik veći od nazivnika.

Nepravilni razlomci

To jest, nepravilan razlomak je dijeljenje broja na jednake dijelove koji su manji od cjeline.

Na primjer imamo sljedeće slučajeve:

Slika 486

Moramo napomenuti da nepravilni razlomci imaju posebnost da su ekvivalentni broju većem od jedinice. To možemo uočiti na sljedećem primjeru:

Slika 488

Također je vrijedno zapamtiti da razlomak možemo definirati kao podjelu broja na jednake dijelove. Obično se sastoji (ako nije pomiješan) samo od dva broja, oba odvojena ravnom ili kosom linijom. Gornji broj je brojilac, dok se donji broj naziva imenilac.

Nepravilan razlomak je suprotan pravilnom razlomku, koji ima brojnik manji od nazivnika.

Pretvorite nepravilan razlomak u mješoviti razlomak

Nepravilan razlomak se može pretvoriti u mješoviti razlomak. To jest, u onom koji ima cjelobrojnu i razlomku komponentu.

Da bismo izvršili konverziju, moramo podijeliti brojilac sa nazivnikom nepravilnog razlomka. Tako će rezultirajući količnik biti cijeli broj novog razlomka, a ostatak će biti brojilac, dok će nazivnik ostati isti. Pogledajmo bolje primjer:

Pretpostavimo da imamo nepravilan razlomak 17/3. Da bismo izvršili konverziju, morali bismo izvršiti odgovarajuću podjelu:

Slika 493

Kao rezultat operacije 5 je količnik, a 2 ostatak. Prema tome, mješoviti razlomak ekvivalentan 17/3 bi bio:

Slika 494