Nepovratni troškovi

Nepovratni troškovi su oni troškovi koji su već nastali i ne mogu se nadoknaditi u budućnosti. Oni uključuju vrijeme, novac ili druge resurse koji su potrošeni na projekat, investiciju ili drugu aktivnost koja se ne može povratiti.

Nepovratni troškovi

Važno pravilo u vezi sa nepovratnim troškovima je da ih ne treba uzimati u obzir u odlukama o ekonomskim investicijama. Ovo, budući da odgovaraju prošlosti, i ono što je relevantno je procena budućih mogućnosti zarade.

Vezano je za oportunitetni trošak, jer su nepovratni troškovi troškovi koje smo pretpostavili prilikom izbora alternative. Ako još imamo vremena da izaberemo drugu alternativu, nisu bitni (ne)troškovi koje smo imali kada smo odabrali prvu, jer su oni već potrošeni i zgodno je gledati unaprijed i iskoristiti vrijeme.

Na primjer, pretpostavimo da između dvije alternative, odlaska u bioskop ili odlaska u park da uživamo u sunčanom danu, izaberemo odlazak u bioskop. Ali nakon pola sata film nam se uopće ne sviđa. Dakle, ovi troškovi su trošak ulaza u bioskop. Ako želimo da se premišljamo da li da izađemo iz bioskopa i idemo u park, ne smemo da uzmemo u obzir cenu ulaza u bioskop, jer smo ga već platili i nećemo ga vratiti.

Primjer nepovratnih troškova u kompaniji

Pretpostavimo da kompanija želi da lansira novi proizvod za koji je naručila studiju tržišta koja košta 5.000 eura. Osim toga, angažovao je dizajnera da napravi model proizvoda u maloj mjeri, što je koštalo još 8.000 eura. Ovome se mora dodati vrijeme, istraživanje i maketa, za koju je trebalo 6 mjeseci.

Nakon što se dobije studija tržišta i model, kompanija nije uvjerena da će proizvod biti uspješan. Koju odluku treba da donesete? Kako nepovratni troškovi utiču?

Prvo što treba prepoznati je da su nastali troškovi (13.000 eura) nepovratni troškovi, neće se nadoknaditi i stoga ne bi trebali utjecati na odluku o proizvodu. Iako postoji pritisak da se želi povratiti potrošeni novac, to ne bi trebalo da utiče na ocjenu da li je investicija dobra ili ne.

Mnogi poduzetnici upadaju u ovu grešku, želeći nadoknaditi nepovratne troškove, nastavljaju ulagati u projekte koji nisu isplativi.