Mješovita administracija

Mješovita uprava je ona koja je zadužena za upravljanje i javnim i privatnim kapitalom. Uključuje sve one organizacije koje su pod jurisdikcijom javnog i privatnog sektora.

Mješovita administracija

Mješoviti menadžment je uobičajen stil upravljanja. Sastoji se od koordinacije i upravljanja na multilateralan način, između javnog i privatnog sektora, određenih akcija koje se smatraju korisnim za društvo. Ove akcije se sprovode, uglavnom, u socijalnim politikama koje nastoje zadovoljiti potrebe stanovništva i ispraviti tržišne neuspjehe koje trpi data ekonomija.

Glavni cilj mešovite administracije je da garantuje javni interes korišćenjem prednosti efikasnosti i efektivnosti privatnog upravljanja. Ova vrsta administracije može se implementirati kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

Uloga javnog sektora u mješovitoj upravi

Javni sektor djeluje u određenim sektorima sa mješovitim administrativnim formatom jer mu omogućava ispravljanje određenih tržišnih nedostataka koji dovode do smanjenja kvaliteta života društva. Na taj način će država ispoštovati izvršenje planova razvoja i društvenog napretka koji je planirala.

Pored toga, javni sektor ima mogućnost da stanovništvu ponudi veći broj roba i usluga. To se dešava jer nema obavezu da ima potrebnu infrastrukturu za svoju proizvodnju.

Konačno, ovom vrstom akcije podstiče se privatna inicijativa i jača poslovno tkivo datog geografskog područja, nešto što ima veoma pozitivan uticaj na društvo.

Uloga privatnog sektora u mješovitoj upravi

Mješovita uprava ima određene specifičnosti koje je čine interesantnom sa stanovišta privatnog sektora. Ovaj modalitet obezbjeđuje veliki broj klijenata jer država svojim građanima nudi robu i usluge koje proizvodi, omogućavajući povećanje prihoda kompanije.

S druge strane, zajednički rad sa javnom upravom omogućava organizaciji da iskoristi određene ekonomije obima koje država može imati. U skladu sa gore navedenim, možete dobiti i određene privilegije u pogledu naknada i poreza sa kojima se mora suočiti privatna kompanija.

Konačno, sprovođenje inicijative ovog tipa omogućava smanjenje rizika uključenog u investiciju. Uobičajeno je da dio kapitala dolazi iz države ili čak i za njega garantuje.

Karakteristike mješovite administracije

Među brojnim karakteristikama ove vrste administracije, zgodno je naglasiti sljedeće:

  • Sprovedene inicijative usmjerene su na dobrobit društva.
  • Smanjuje ulazne barijere koje osoba ili kompanija može morati proizvesti u određenom sektoru.
  • Omogućava državi da roba i usluge učini dostupnim svojim građanima u kraćem periodu u odnosu na državnu upravu.
  • Vlasništvo nad kompanijom će biti djelimično i javno i privatno.