maksimum (matematika)

maksimum (matematika)

Maksimum

Maksimum je najveća vrijednost unutar grupe brojeva. To jest, imajući skup C i element x koji mu pripada (x ∈ C), x je maksimalni element C ako je bilo koji drugi element tog skupa manji ili jednak x.

U formalnom smislu, svi elementi (n) koji pripadaju C imaju vrijednost nižu od x (n ≤ x).

Na primjer, ako analiziramo istorijske podatke možemo izračunati maksimalni kurs koji je dolar imao prema evru u posljednjih deset godina.

Drugi slučaj je kada se napravi procjena, na primjer, maksimalne ili najviše temperature koju će grad registrirati tokom određenog dana, a koja bi mogla biti 30 stepeni Celzijusa u ljetnom danu.

Još jedan praktičan primjer mogao bi biti primjer osobe koja vodi računa o svojim finansijama i nađe sljedeće troškove u avgustu:

 • 2. avgust: 30 eura
 • 15. avgust: 50 eura
 • 17. avgust: 100 eura
 • 22. avgust: 40 eura
 • 29. avgust: 132 evra
 • 31. avgust: 54 eura

Uzimajući u obzir prikazane podatke, zaključuje se da je maksimalni dnevni izdatak koji je registrovano lice 132 eura u mjesecu avgustu.

Treba napomenuti da se po pravilu može postaviti maksimum, odnosno gornja granica koja se ne može prekoračiti. Na primjer, kada ste na autoputu, maksimalna brzina je 90 kilometara na sat.

Najveći zajednički djelitelj

Najveći zajednički djelitelj (GCF) je najveći broj kojim se dva ili više brojeva mogu podijeliti. Ovo, bez ostavljanja tragova.

To jest, GCF je najveća cifra kojom se skup brojeva može podijeliti, što rezultira cijelim brojem.

Treba napomenuti da brojevi na kojima se izračunava GCF moraju biti različiti od nule.

Da bismo to bolje objasnili, pogledajmo primjer. Pretpostavimo da imamo 35 i 15. Dakle, posmatramo koji su delioci svakog od njih:

 • Delitelji od 35 → 35,7,5,1
 • Delitelji od 15 → 15,5,3,1

Stoga je najveći zajednički faktor 35 i 15 5.

Izvještaj o prihodima

 • Investicioni fond
 • Zakon velikih brojeva
 • Na par