lov na trendove (coolhunting)

Koncept coolhuntinga ili lova na trendove odnosi se na istraživanje trendova i predviđanja u području mode i potrošnje.

lov na trendove (coolhunting)

To je pojam vezan za svijet marketinga i oglašavanja. Cilj je predvidjeti moguće trendove da se te informacije ponude kompanijama i da se upoznaju s predstojećim modnim trendovima koji mogu biti lansirani na tržištu.

Na ovaj način, preduzeća će biti spremna da ponude proizvode i usluge u skladu sa društvenim trendovima koji se ističu.

Zadaci koje obavlja lovac na trendove

Lovac na trendove (coolhunter) odgovoran je za istraživanje i dobijanje informacija o najvažnijim trendovima koje će kasnije prenijeti na kompaniju za koju radi. Među njegovim najistaknutijim zadacima su:

  • Istražite: Coolhunter je odgovoran za istraživanje onoga što se događa oko njega, ponašanja ljudi, šta kupuju, šta nose, gleda i uzima u obzir stavove javnosti o pitanjima kao što su moda i konzumerizam.
  • Izvori: Da bi dobili izvanredne informacije, pribjegavaju internetu o kojem moraju imati opširno znanje u upravljanju njime, javnim mjestima kao što su parkovi, trgovački centri. Cilj je da budete dobro informisani o tome šta se dešava oko vas kako biste znali trendove što je više moguće.
  • Alati: Obično koristi kamere, kasetofone, notebook računare i računare kada radi svoj posao, koji je obično na ulici. Ove vrste instrumenata pomažu vam da prikupite i snimite sve što istražujete. Čak ponekad skicira i snima slike kako bi zabilježio najrelevantnije informacije.
  • Otkrivanje prilika: Jedan od njegovih najvažnijih zadataka je otkrivanje poslovnih prilika koje kompanija može iskoristiti. Stoga prikuplja podatke za kasniju procjenu proizvoda ili usluga koje bi potrošačima bile potrebne suočenih s novim trendovima.
  • Identifikujte pretnje: Posmatrajte i identifikujte pretnje koje mogu uticati na kompaniju. Ovo je prilika da se ovi problemi riješe prije nego što nanesu veću štetu poslovanju.

Coolhunting je vrlo pozitivno sredstvo u poslovnom sektoru. Dokazano je da oni koji ga koriste mogu predvidjeti trendove, ponuditi proizvode koji na uspješniji način zadovoljavaju potrebe potrošača i steći veću konkurentsku prednost u svom poslovanju jer poboljšavaju i poboljšavaju svoje rezultate, što znači i veći opstanak na tržištu u kojim operišu.