Klasna svijest

Klasna svijest je, prema marksizmu, element s kojim su pojedinci svjesni pripadnosti određenoj društvenoj klasi i u skladu s tim mogu djelovati društveno u odbrani svojih interesa.

Klasna svijest

Klasna svijest je postulat marksističkog proučavanja ekonomije i društva koji daje pojedincu, koji daje proleterskom pojedincu oruđe da se organizuje u proletersku radničku klasu i bori se protiv eksploatacije koju trpi kapitalistička buržoaska klasa.

Prema ovoj komunističkoj i marksističkoj pretpostavci, klasna svijest sprječava otuđenje pojedinca. Pošto je u stanju da razume svoju situaciju kao potlačeni radnik i može da deluje u skladu sa tim otkrivanjem sebe.

Na taj način, zahvaljujući ovoj klasnoj svijesti, svaka osoba ima mogućnost da sebe prepozna kao dio određene socioekonomske hijerarhije. Prema marksizmu, to se dešava na dva načina:

  • Vi ste pripadnik buržoaske i kapitalističke klase koja posjeduje državna sredstva za proizvodnju
  • Ili ste dio radničke klase ili proletarijata.

Mogućnosti koje otvara klasna svijest

Razumijevanje da postoji antagonistički i suprotan odnos između buržoazije i proletarijata je primarna ideja za stvaranje klasne svijesti. Naprotiv, i kao što je već navedeno, došlo bi do otuđenja od društva da nije moguće uspostaviti ovu diferencijaciju između buržoaskih i proleterskih klasa na dnevnoj osnovi.

Na taj način radnička klasa ima, po mišljenju Karla Marxa, obavezu da sebe prizna kao takvu i da teži klasnoj borbi i, kao konačnom rezultatu, diktaturi proletarijata.

U tom smislu se može definisati da je klasna svest osnova kasnije radničke revolucije proletarijata. To je zato što je prvi korak da se to učini izbjeći otuđenje i dobiti samoprepoznavanje ili samopotvrđivanje kao klasa potlačena kapitalističkim sistemom.