Klasna borba

Klasna borba je koncept koji pripada socijalizmu, koji je njegova teorijska osnova. Utvrđuje da je njeno postojanje neophodno, stavljajući kao antagonističke partije radničku ili radničku klasu i kapitalističku buržoaziju.

Klasna borba

Princip klasne borbe u društvu ili ekonomiji je kamen temeljac razumijevanja ili proučavanja stvarnosti koje provode socijalističke, marksističke i komunističke teorije.

Postojanje određene napetosti ili sukoba između različitih društvenih klasa (proletarijat protiv kapitalističke buržoazije) dovoljan je razlog za reorganizaciju države sa socijalizmom kao osovinom i izjednačavanje svakog pojedinca sa državom.

Klasna borba 3

Istorijska koncepcija klasne borbe

Uprkos činjenici da je ovaj koncept izrazito socijalistički i široko razvijen u teorijama Marxa ili Engelsa, u njima se ističe da je istorijski klasna borba postojala mnogo prije pojave kapitalističkog društva kao rezultat industrijalizacije.

Na taj način se pojave kao što su ropstvo ili postojanje feudalnih režima sa odgovarajućim vazalima ili pučanima shvataju kao jasni primjeri postojanja nejednakosti u različitim društvima tokom vremena.

Istovremeno, valja napomenuti da postoje različiti pogledi i koncepcije u pogledu klasne borbe. Tako možemo pronaći anarhističku, konzervativnu i marksističku viziju. Od anarhističke koncepcije, klasna borba se zasniva na poreklu pojma koji je skovao Nikolas Makijaveli. Konzervativna vizija sa svoje strane nije obeležena nikakvim istorijskim momentom, jer se zasniva na ideji da najsiromašnije klase nastoje da se obogate i promene svoj društveni status. Konačno, marksistička vizija je jasno obilježena radom Karla Marxa, koji uspostavlja vlastitu viziju subjekta.

Ciljevi klasne borbe

Sa socijalističke teorijske tačke gledišta, postojanje klasne borbe pretpostavlja postizanje određenih ciljeva:

  • Društveni, politički i ekonomski napredak može se postići samo klasnom borbom i postizanjem (u konačnom stanju) diktature proletarijata.
  • Neophodno je antagonističke elemente staviti u krajnosti: proletarijat koji nudi svoj kapacitet za rad protiv buržoaske klase koja posjeduje faktore proizvodnje na određenom mjestu i zapošljava one prve.
  • Jedini način da se ukine borba je uspostavljanje egalitarnog i besklasnog društva. Za socijalizam govorimo o diktaturi proletarijata putem revolucije.
  • Neophodan korak prije tog cilja bio bi razvoj odgovarajuće klasne svijesti.